Son güncelleme:
08/04/2014

Beğendik (Trakya Entegre) Kömürlü Termik Santrali

İhtilafın konusu (Özet):

EPDK tarafından "Trakya Entegre Termik Santral Projesi" olarak isimlendirilmekte olan projenin 500 dönüm orman arazisi üzerine kurulmasında proje sahası ve çevresinde geçerli mevzuat kapsamında yasal engeller ve kullanım kısıtlamaları bulunmaması etkili olmuştur. Termik santralin orman tahribatı ile biyolojik çeşitliliğe ve limanı ile bölge balıkçılığına zarar vereceği düşünülmektedir. Demirköy ve İğneada Belediyeleri, yerel Çevre dernekleri ve yöre halkının katılımı ile firmanın ÇED mevzuatı gereği yapması gereken halkı bilgilendirme toplantısı yaptırmadı. Proje şimdilik durduruldu.

Temel veriler
İhtilafın ismi:Beğendik (Trakya Entegre) Kömürlü Termik Santrali
Ülke:Türkiye
İl veya eyaletKırklareli
Yer:Demirköy, İğneada, Beğendik Köyü
Konum hassasiyetiDÜŞÜK (ülke düzeyi)
İhtilafın nedenleri
Ana kategori:Fosil yakıtlar (fosil, doğalgaz, kaya gazı vb.)
Alt kategori:Kömür çıkarma, işleme ve kömürlü termik santral
Termik santraller
İhtilafa konu olan meta:Kömür
Proje detayları
Proje detayları

Kırklareli ili Demirköy, İğneada, Beğendik Köyü'nde Beğendik (Trakya Entegre) Kömürlü Termik Santrali'nin kurulması planlanıyor. Proje şu aşamalardan oluşuyor ve bu çerçevede 5 ayrı ÇED raporu gerekiyor.

Daha fazlasına bak
Nüfus türüKırsal
İhtilafın başlama yılı:10/2012
Proje sahibi şirketler:EMBA from Turkey
İhtilaf
İhtilafın yoğunluk durumuDÜŞÜK (Kısıtlı yerel örgütlenmeler)
Karşı hareketin başladığı aşama:Projeyi önleyici olarak
Harekete geçen gruplar:Yerel sivil toplum örgütleri
Yerel yönetimler/siyasi partiler
Komşular/vatandaşlar/topluluklar
Rekreasyonel kullanıcılar (sporcular, tatilciler vb.)
Bilim insanları/uzmanlar

Balıkçılar
Harekete geçme şekilleri:Alternatif rapor/bilgi oluşturma
Platform/ağ oluşturma
Alternatif çözüm önerileri oluşturma
Dava, mahkeme, yasal aktivizm
Medya tabanlı aktivizm/alternatif medya
Resmi şikayet dilekçeleri
Kampanyalar (imza, bilgilendirme vb.)
Doğa Ana’nın haklarına dair argümanlar
Projenin etkileri
Çevre etkileriPotansiyel: Hava kirliliği, Biyolojik çeşitlilik kaybı (yaban hayatı, tarımsal çeşitlilik), Çölleşme/kuraklık, Gıda güvenliğinin tehdidi ve gıda krizi (ekin bozulması vb.), İklim değişikliği, Manzara/estetik kaybı, Gürültü kirliliği, Toprak kirlenmesi, Atık taşkını, Ormansızlaşma ve yeşil örtü kaybı, Yüzey suyu kirlenmesi/su kalitesinin (fizikokimyasal, biyolojik) düşmesi, Yer altı sularının kirlenmesi veya tükenmesi, Hidrolik ve jeolojik sistemlerin büyük ölçekli hasarı, Ekolojik ve hidrolojik dengenin bozulması, Cevher artığı sızıntıları
Sağlık etkileriPotansiyel: Kazalar, Bilinmeyen ya da karmaşık risklere maruz kalma (radyasyon vb.), İş kazaları ve hastalıkları
Sosyoekonomik etkilerPotansiyel: Yerinden edilme/zorunlu göç, Şiddet veya suç artışı, Geçim kaynağı kaybı, Geleneksel bilgi/yöntem/kültür kaybı, Sosyal sorunlar (alkolizm, fuhuş vb.), Doğal güzelliğin ve ilişkilendirilen yerel aidiyet duygusunun kaybı
İhtilaf süreci
Projenin mevcut durumuDurduruldu
İhtilaf sürecinde gerçekleşenler:Projenin iptal edilmesi
Bu ihtilafta çevre adaleti sizce sağlandı mı?:Evet
Neden? Kısaca açıklayınız:Projenin şimdilik de olsa durdurulması sağlandı.
Ek bilgiler
Katkıda bulunan:Okan Can
Son güncelleme08/04/2014
Yorumlar
Legal notice / Aviso legal
We use cookies for statistical purposes and to improve our services. By clicking "Accept cookies" you consent to place cookies when visiting the website. For more information, and to find out how to change the configuration of cookies, please read our cookie policy. Utilizamos cookies para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar "Accept cookies" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en más información.