Son güncelleme:
08/04/2014

Bergama Altın Madeni

İhtilafın konusu (Özet):

Siyanür liçi yöntemini esas alan bu altın madeni işletmesine karşı sürdürülen hareketin temelinde altın madeni işletmesinin kullanacağı siyanürün açık atık havuzuna boşaltılacak olması yatmaktadır. Bölgenin deprem bölgesi olması ve doğal afetler sonucunda bu açık havuzdan sızabilecek siyanürün doğaya, çevre halkının sağlığına ve bölgenin ekonomik geçim kaynağı olan tarıma yapabileceği olumsuz etkiler bölgede yapılacak madencilik faaliyetine karşı oluşan direnişin temel taşlarını oluşturmuştur.

Temel veriler
İhtilafın ismi:Bergama Altın Madeni
Ülke:Türkiye
İl veya eyaletİzmir
Yer:Bergama – Ovacık, Narlıca, Çamköy
Konum hassasiyetiDÜŞÜK (ülke düzeyi)
İhtilafın nedenleri
Ana kategori:Maden ve yapı malzemesi çıkarımı
Alt kategori:Maden arama ve çıkarma
Cevher artığı
Maden işleme
İhtilafa konu olan meta:Altın
Proje detayları
Proje detayları

İzmir ili Bergama – Ovacık, Narlıca, Çamköy ilçelerinde yeni bir Bergama Altın Madeni'nin kurulması planlanmaktadır. Maden çıkarımının 8 yıl boyunca sürmesi planlanmış ve şirket yılda 3 ton altın ve 3 ton gümüş üretimi ön görmüştür. Proje şirketi Koza Altın (Türkiye)'dır.

Nüfus türüKırsal
İhtilafın başlama yılı:1990
Proje sahibi şirketler:Newmont Mining Corporation from United States of America
Frontier Pacific from Canada
Normandy Mining Company from Australia
Koza Altin from Turkey
İhtilaf
İhtilafın yoğunluk durumuORTA (Sokak protestoları, görünür örgütlenmeler)
Karşı hareketin başladığı aşama:Projeyi önleyici olarak
Harekete geçen gruplar:Uluslararası sivil toplum örgütleri
Yerel sivil toplum örgütleri
Yerel yönetimler/siyasi partiler
Komşular/vatandaşlar/topluluklar
Sosyal hareketler
Bilim insanları/uzmanlar
Harekete geçme şekilleri:Kuşatma
Platform/ağ oluşturma
Alternatif çözüm önerileri oluşturma
Ulusal ve uluslararası STK'ların müdahil olması
Dava, mahkeme, yasal aktivizm
Kampanyalar (imza, bilgilendirme vb.)
Referandum ve benzeri yerel istişare yöntemleri
Sokak eylemleri
Projenin etkileri
Çevre etkileriGörülen: Gürültü kirliliği
Potansiyel: Hava kirliliği, Biyolojik çeşitlilik kaybı (yaban hayatı, tarımsal çeşitlilik), Seller (nehir, kıyı, çamur seli), Gıda güvenliğinin tehdidi ve gıda krizi (ekin bozulması vb.), Toprak kirlenmesi, Atık taşkını, Yüzey suyu kirlenmesi/su kalitesinin (fizikokimyasal, biyolojik) düşmesi, Yer altı sularının kirlenmesi veya tükenmesi, Hidrolik ve jeolojik sistemlerin büyük ölçekli hasarı, Ekolojik ve hidrolojik dengenin bozulması, Cevher artığı sızıntıları
Sağlık etkileriPotansiyel: Kazalar, Bilinmeyen ya da karmaşık risklere maruz kalma (radyasyon vb.), Ölümler, Çevreyle ilgili diğer hastalıklar
Sosyoekonomik etkilerGörülen: İş güvenliği eksikliği, işten çıkarma, işsizlik
Potansiyel: Yerinden edilme/zorunlu göç, Geçim kaynağı kaybı, Doğal güzelliğin ve ilişkilendirilen yerel aidiyet duygusunun kaybı
İhtilaf süreci
Projenin mevcut durumuFaaliyet göstermekte
İhtilaf sürecinde gerçekleşenler:Tazminat
Yolsuzluk/yozlaşma
Aktivistlerin suçlanması
Kurumsal değişiklikler
Mahkeme kararı (başarı)
Mahkeme kararı (başarısızlık)
Yasal değişiklik/yeni yasal düzenleme
Baskı ve askerileşme
Aktivistlerin şiddetli bir şekilde hedef gösterilmesi
Yeni çevresel etki değerlendirme çalışması
Bu ihtilafta çevre adaleti sizce sağlandı mı?:Evet
Neden? Kısaca açıklayınız:Çevresel adalet alanında Türkiye’de görünür olmuş ve uzun süre direnmiş bir yer olarak Bergama diğer çevresel adalet talebinde bulunan hareketlere örnek teşkil etmiştir.
Ek bilgiler
Katkıda bulunan:Zeynep Kadirbeyoglu
Son güncelleme27/01/2016
Yorumlar
Legal notice / Aviso legal
We use cookies for statistical purposes and to improve our services. By clicking "Accept cookies" you consent to place cookies when visiting the website. For more information, and to find out how to change the configuration of cookies, please read our cookie policy. Utilizamos cookies para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar "Accept cookies" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en más información.