Son güncelleme:
08/04/2014

Çaldağ Nikel Madeni


İhtilafın konusu (Özet):

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan 33 milyon ton nikel cevherine sahip Çaldağ Nikel, Türkiye'nin en büyük nikel rezervine sahiptir. Ancak Turgutlu, yeraltındaki nikel rezervinden çok, değeri nikel ile kıyaslanamaz yer üstündeki sayısız değerli tarım ürünü ve bereketli toprakları yüzünden de önemlidir. Türkiye'nin en verimli topraklarının bulunduğu Gediz Ovası'nın merkezinde yer alan ilçede nikel madeni çıkarılması ve işlenmesi amacıyla kurulan işletmenin, o zamanki adıyla Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alarak bölgede pilot üretime başlamasıyla bölge halkı orman tahsisleri ve diğer izinlerin iptal edilerek madenin kapatılması için mücadeleye başlamıştır.

Temel veriler
İhtilafın ismi:Çaldağ Nikel Madeni
Ülke:Türkiye
İl veya eyaletManisa
Yer:Turgutlu
Konum hassasiyetiORTA (bölge düzeyi)
İhtilafın nedenleri
Ana kategori:Maden ve yapı malzemesi çıkarımı
Alt kategori:Maden arama ve çıkarma
Cevher artığı
Maden işleme
İhtilafa konu olan meta:Nadir metal
Nikel
Proje detayları
Proje detayları

Manisa ili Turgutlu ilçesinde Çaldağ nikel madeninin kurulması planlanmaktadır. Nikel madeni işletme hakkını alan İngiliz European Nickel Madencilik, çiftçisinden sanayicisine, siyasetçisinden hukukçusuna, akademisyeninden sivil toplum örgütlerine kadar tek yürek olan halkın mücadelesi ve direnişi karşısında pes etmek zorunda kaldı. Firma, orman tahsisleri yenilenmediği, proje finansmanı sağlayamadığı ve ilgili kuruluşlarla işbirliği gerçekleştiremediği için 10 Aralık 2010 tarihinde Londra Borsası’na yaptığı açıklama ile yatırımlarını Filipinler’e kaydırdığını açıkladı. European Nickel şirketi, sadece Turgutlu’daki pilot tesisde çalışma yapabildiği için yıl bazında rakam vermek mümkün değil. European Nickel 2010’da Türkiye’den çıkmaya karar verdikten yaklaşık 1 yıl sonra 2011’de Çaldağ’daki haklarını VTG Nikel adlı şirkete sattı.

Nüfus türüYarı-kentsel
Proje sahibi şirketler:VTG Nickel Holding from Turkey
European Nickel (ENK) from United Kingdom
İhtilaf
İhtilafın yoğunluk durumuORTA (Sokak protestoları, görünür örgütlenmeler)
Karşı hareketin başladığı aşama:Proje uygulamalarına tepki olarak
Harekete geçen gruplar:Çiftçiler
Yerel sivil toplum örgütleri
Yerel yönetimler/siyasi partiler
Rekreasyonel kullanıcılar (sporcular, tatilciler vb.)
Bilim insanları/uzmanlar
Dini gruplar
Ulusal STK'lar, ulusal bilim insanları
Harekete geçme şekilleri:Alternatif rapor/bilgi oluşturma
Platform/ağ oluşturma
Alternatif çözüm önerileri oluşturma
Ulusal ve uluslararası STK'ların müdahil olması
Dava, mahkeme, yasal aktivizm
Medya tabanlı aktivizm/alternatif medya
ÇED raporlarına itirazlar
Resmi şikayet dilekçeleri
Kampanyalar (imza, bilgilendirme vb.)
Sokak eylemleri
Doğa Ana’nın haklarına dair argümanlar
Projenin etkileri
Çevre etkileriPotansiyel: Hava kirliliği, Biyolojik çeşitlilik kaybı (yaban hayatı, tarımsal çeşitlilik), Seller (nehir, kıyı, çamur seli), Gıda güvenliğinin tehdidi ve gıda krizi (ekin bozulması vb.), Genetik kirlenme, Manzara/estetik kaybı, Toprak kirlenmesi, Atık taşkını, Ormansızlaşma ve yeşil örtü kaybı, Yüzey suyu kirlenmesi/su kalitesinin (fizikokimyasal, biyolojik) düşmesi, Yer altı sularının kirlenmesi veya tükenmesi, Hidrolik ve jeolojik sistemlerin büyük ölçekli hasarı, Ekolojik ve hidrolojik dengenin bozulması, Cevher artığı sızıntıları
Sağlık etkileriPotansiyel: Kazalar, İş kazaları ve hastalıkları, Çevreyle ilgili diğer hastalıklar
Sosyoekonomik etkilerPotansiyel: Şiddet veya suç artışı, Geleneksel bilgi/yöntem/kültür kaybı
İhtilaf süreci
Projenin mevcut durumuDurduruldu
İhtilaf sürecinde gerçekleşenler:Aktivistlerin suçlanması
Mahkeme kararı (başarı)
Katılımcı mekanizmaların güçlendirilmesi
Şirketin/yatırımın çekilmesi
Bu ihtilafta çevre adaleti sizce sağlandı mı?:Evet
Neden? Kısaca açıklayınız:European Nickel şirketi ile yerel halk arasındaki ihtilaf 2010/12 tarihinde resmi olarak projenin durdurulmasıyla sona erdi. Ancak nikel madenine karşı yürütülen mücadele bir şirkete yönelik mücadele olmayıp bölgede nikel madeni yapılmasının vereceği zararlara odaklı olduğundan mücadele sona ermedi.
Referanslar ve belgeler
Referanslar - ihtilafla ilgili makale, kitap…

(in Turkish)
[click to view]

Mining Weekly
[click to view]

Alda nickel mines new owner dismisses claims of harming the environment - Todays Zaman
[click to view]

Feni Mining
[click to view]

İlgili görseller (fotoğraflar, videolar) - ihtilafla ilgili fotoğraf ve video linkleri

Photo Gallery of resistance movement:

Demonstrations of TEMA (In Turkish):
[click to view]

Panel with the title Is Akhisar under threat? featured on a local TV program (In Turkish):
[click to view]

TV Program about the effects of Caldag Nickel Mine on Gediz Plain (In Turkish):
[click to view]

TV program on the ecological damage Caldag Nickel Mine creates, the CHP parliamentarian Hasan Oren explains the case (In Turkish):
[click to view]

Galeri
[click to view]

Diğer yorumlar:European Nickel Aralık 2010’da (2010/12) Türkiye’den çıkmaya karar verdikten yaklaşık 1 yıl sonra Ekim 2011’de (2011/10) Çaldağ’daki haklarını VTG Nikel adlı şirkete sattı. TURÇEP ve TEMA gelişmeleri yakından takip ediyor.
Ek bilgiler
Katkıda bulunan:Ozgul Erdemli Mutlu
Son güncelleme08/04/2014
İhtilaf no:1029
Yorumlar
Legal notice / Aviso legal
We use cookies for statistical purposes and to improve our services. By clicking "Accept cookies" you consent to place cookies when visiting the website. For more information, and to find out how to change the configuration of cookies, please read our cookie policy. Utilizamos cookies para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar "Accept cookies" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en más información.