Son güncelleme:
08/04/2014

Desviacion Rio Calenturitas, Cesar, Kolombiya


Bu vaka formu, size kolaylık sağlamak amacıyla Google Translate tarafından desteklenen çeviri yazılımı kullanılarak tercüme edilmiştir. Bu nedenle hata içerebilir. Bu içerik orijinalinden başka bir dile çevrilirken ortaya çıkan tutarsızlıklar veya farklılıklar bağlayıcı değildir ve yasal bir etkisi bulunmamaktadır. Bu çevirilerde yer alan bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorularını olması durumunda lütfen vakanın aşağıdaki sürümünü inceleyin: İngilizce (Orijinal)

İhtilafın konusu (Özet):

El Cracko Que Se Presenta al Norte de Colombia, Entre Los Muntipios De la Jagua de Ibirico y Becerril Se da Da Por la Integrotación del Carbón. La situación se interstrifico cuando se planteó la desviación del rio calenturitas, hecho que causo la reacción de las autoridades locales y los haimantes de la región que desarrollan todas sus aktividades vitales gracias a este önemi > 0 la Extracción de este mineral se ha süperpuesto frente a otras aktiviteleri de ithalcia para los hatantes y para la región, como lo es la pesca, la ganadería y la agricultura la regi Con El Prooyecto de Desviación del Rio Calenturitas. Este Cauce es de talancia, que si es modificado se afectara También los ríos sororia y maracas, del mismo modo la ciénaga zapatosa, en cuanto a que este rio (kalentturitas) es regulador de las aguas de dichas fuentes hí us las aguas de dichas fuentes hídas. 0

finalde, en el año 2009 El Ministio de Ambiente - Contrario a la posición de la comunidad - karar otorgar la licencia de ampliación y el desvió del cauce prensip del rio calentturitas para para continuar la açıklama del Carbón en la zona. El Plan de Manajo Ambiental. Mediante La Resolución 0221 Del 7 De Marzo del 2013 Para Las Franjas del Tajo CD de la Mina. También, Ordenó Askı La disposición de malzeme estéril en una zona del boatdero sur. 0

la agencia tomó tomó tomó tomó tomó tomó tomó tomó tomó tomó tomó tomó tomó tomó tomó tomó tomó tomó tomó tomó tomó la indaga si algunas áreas de la se mine se ENUENTRAN POR FUERA DE LOS LIMITES ENGERECIDOS EL EL PLAN DE MANEJO OMMIENTAL APROBADO POR ÜRÜNÜ. > 0 Anahtar Kelimeler: Kömür Madenciliği, Nehir Sapma, Su Çatışmaları, Su Erişim Hakları, Arazi Kapma

Temel veriler
İhtilafın ismi:Desviacion Rio Calenturitas, Cesar, Kolombiya
Ülke:Kolombiya
İl veya eyaletEl Cesar
Yer:La Jagua de Ibirico, Becerril
Konum hassasiyetiYÜKSEK (yerel düzey)
İhtilafın nedenleri
Ana kategori:Maden ve yapı malzemesi çıkarımı
Alt kategori:Maden arama ve çıkarma
Ormansızlaştırma (orman yönetimi)
HES'ler, barajlar ve su paylaşım ihtilafları
İhtilafa konu olan meta:Kömür
Proje detayları
Proje detayları

En la ampliación del ProYecto de Expotación de Carbón EL DEPROMENTO DE CESAR SE Requiere la DesviACIón de Un Lationale Cauce Fluvial, El Rio Calenturitas que Según Jorge Pavajeau, Superintente Ambiental de la Mina Calenturitas Propiedad DeAnace, Gripe griase, la la Mina Calenturitas Propiedad ambiental de la Mina calenturitas propiedad ambiental de la Mina calenta, Del Cauce Se Haría En Dos Fases: La Primera, De 5,1 km, en los mezes Siguientes a la apobación, y la segunda, en el 2025, Cuando se correrían otros 3,9 km. Según él, en ningún Momento se Desecará El Cauce Aguas Abajo y Tampoco Se Compará Aguas Arriba, Cuando Se Inyecte El Caudal al Tramo de Cauce Proeyectado, Como se Dice en la región. Con Arache a la fauna terrestre, aseguó que esta sera objeto del Programa de Reubicación de especies que opera en la Mina. La uppotación se desarrolla a cielo abierto, ekstrayendo carbón térmico bajo en azufre y de alto poder calorífico.

Daha fazlasına bak
Proje alanı9.000
Yatırım miktarı110 000 000
Nüfus türüYarı-kentsel
Etkilenen nüfus30 000
İhtilafın başlama yılı:2009
Proje sahibi şirketler:Glencore (GLEN) from Switzerland
Prodeco
Carbones de la Jagua
Carbones del Tesoro
Consorcio Minero Unido
İlgili devlet kuruluşları:Presidencia de la Republica, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenable, Ministerio de Minas y Energia, Contraloria de la Republica, Procuraduria Genel De Mineria y Geologia, Fiscalia General de la Nacion, Policia Nacional de La Nacion, Policia Nacional de La Nacion, Policia Nacional de La Nacion Bölgesel del Cesar, Gobernacion del Cesar
Harekete geçen sivil toplum kuruluşları:Sensat Agua Viva, Sintramienergética (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética), Habers de la Jagua de Ibirico y Becerril
İhtilaf
İhtilafın yoğunluk durumuDÜŞÜK (Kısıtlı yerel örgütlenmeler)
Karşı hareketin başladığı aşama:Proje uygulamalarına tepki olarak
Harekete geçen gruplar:Çiftçiler
Yerel sivil toplum örgütleri
Komşular/vatandaşlar/topluluklar
Meslek odaları
Bilim insanları/uzmanlar
Balıkçılar
Harekete geçme şekilleri:Alternatif rapor/bilgi oluşturma
Platform/ağ oluşturma
Medya tabanlı aktivizm/alternatif medya
Çevrenin ekonomik değerlemesi için başvuru
Projenin etkileri
Çevre etkileriGörülen: Seller (nehir, kıyı, çamur seli), Manzara/estetik kaybı, Toprak erozyonu, Ormansızlaşma ve yeşil örtü kaybı, Yüzey suyu kirlenmesi/su kalitesinin (fizikokimyasal, biyolojik) düşmesi, Yer altı sularının kirlenmesi veya tükenmesi, Hidrolik ve jeolojik sistemlerin büyük ölçekli hasarı
Potansiyel: Hava kirliliği, Biyolojik çeşitlilik kaybı (yaban hayatı, tarımsal çeşitlilik), Çölleşme/kuraklık, Gıda güvenliğinin tehdidi ve gıda krizi (ekin bozulması vb.), Genetik kirlenme, İklim değişikliği, Gürültü kirliliği, Toprak kirlenmesi, Atık taşkını, Ekolojik ve hidrolojik dengenin bozulması, Cevher artığı sızıntıları
Sağlık etkileriPotansiyel: Çevreyle ilgili diğer hastalıklar
Sosyoekonomik etkilerGörülen: Yerinden edilme/zorunlu göç, Geçim kaynağı kaybı, Geleneksel bilgi/yöntem/kültür kaybı, Doğal güzelliğin ve ilişkilendirilen yerel aidiyet duygusunun kaybı
Potansiyel: Yolsuzluk ve kooptasyonda artış, Şiddet veya suç artışı, İş güvenliği eksikliği, işten çıkarma, işsizlik, Artan asker ve polis mevcudiyeti, Topraksızlaşma
İhtilaf süreci
Projenin mevcut durumuFaaliyet göstermekte
İhtilaf sürecinde gerçekleşenler:Tazminat
Yolsuzluk/yozlaşma
Arazi sınırlarının belirlenmesi
Katılımcı mekanizmaların güçlendirilmesi
Yürürlükte olan yasal düzenlemelerin uygulanması
Varsa öneriler:La comunidad exigia - Antes de la operacion del proeyecto - estudio riguroso sobre los verdaderos Impactos por el desvio del rio calenturitas. Asi Como Tambien, La Justa Compension Ambiental y Social.
Bu ihtilafta çevre adaleti sizce sağlandı mı?:Hayır
Neden? Kısaca açıklayınız:El desvio del rio calenturitas hiçbir puede dikkate alınmadı un triunfo de justicia ambiyans debido a que finalde el proeyecto de quetacion carbonera de glencore en el cesar logro que fuera aprobada la lisencia Ambiental para intervevenir est cace de agua de agua de.
Referanslar ve belgeler
İlgili yasa ve mevzuat - ihtilafla ilişkili hukukî metinler

El Código de Minas (Ley 685 de 2001) Tiene como objetivos fomentar la

explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente

El Código de Recursos Naturales: Esta norma surgió en 1974 como principal respuesta de Colombia ante los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada, conforme a principios y normas de

Referanslar - ihtilafla ilgili makale, kitap…

Prodeco, 2011, Informe de sustantabilidad

Maria Teresa Ronderos, El millonario y oscuro negocio del carbón: Auge y miseria en El Cesar colombiano, CIPER (Centro de Investigación Periodística), 23.02.2012.

Fierro, Julio. (2012) Politicas Mineras en Colombia. Bogota.

[click to view]

[click to view]

[click to view]

[click to view]

[click to view]

[click to view]

[click to view]

[click to view]

[click to view]

[click to view]

[click to view]

[click to view]

İlgili görseller (fotoğraflar, videolar) - ihtilafla ilgili fotoğraf ve video linkleri

[click to view]

Ek bilgiler
Son güncelleme08/04/2014
İhtilaf no:1142
Yorumlar
Legal notice / Aviso legal
We use cookies for statistical purposes and to improve our services. By clicking "Accept cookies" you consent to place cookies when visiting the website. For more information, and to find out how to change the configuration of cookies, please read our cookie policy. Utilizamos cookies para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar "Accept cookies" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en más información.