Son güncelleme:
09/08/2019

Kazdağı Altın Arama


İhtilafın konusu (Özet):

1993 yılında bir kısmı milli park ilan edilmiş bölgede altın dahil maden arama ruhsatına sahip bazıları çokuluslu olmak üzere, çok sayıda şirketin altın/maden arama çalışmaları vardır. Son yıllarda aramaların yoğunluğunda artış gözlenmiş, özellikle iki altın madeni projesinde (Kirazlı ve Ağı Dağı) ilerleme kaydedilmiştir. Aralık 2013'te Çanakkale İdare Mahkemesi'nde açılan davadan oy çokluğuyla yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştır.

Temel veriler
İhtilafın ismi:Kazdağı Altın Arama
Ülke:Türkiye
İl veya eyaletÇanakkale
Yer:Bayramiç, Küçükkuyu, Çan
Konum hassasiyetiYÜKSEK (yerel düzey)
İhtilafın nedenleri
Ana kategori:Maden ve yapı malzemesi çıkarımı
Alt kategori:Maden arama ve çıkarma
Maden işleme
İhtilafa konu olan meta:Gümüş
Altın
Proje detayları
Proje detayları

Çanakkale ili Bayramiç, Küçükkuyu, Çan ilçelerinde, Kazdağları'nda altın arama faaliyetlerinin yürütülmektedir. Henüz maden çıkarılmamaktadır, ancak Alamos Gold Şirketi Ağı Dağı ve Kirazlı projelerinden 10 yıl içerisinde yaklaşık 61 ton altın ve 479 ton gümüş üretmeyi hedeflemektedir (Eylül 2011 verileri). Çanakkale Çevre Platformu öncülüğünde Kazdağı ve Madra Dağı Belediyeler Birliği, Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi, Biga Çevre Derneği ve Çanakkale Belediyesi’nin 2012 ve bu yıl başında ÇED raporunun yeterli teftiş ve inceleme yapılmadan verildiğini ve aynı zamanda bu çalışmaların bir bütünlük içinde incelenmesi gerektiğini belirterek 4 maden şirketine ait 6 ayrı işletme için Çanakkale İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Çanakkale Barosu Çevre Komisyonu’nun hukuki desteğiyle açılan davalarda, Mahkeme Başkanı Orhan Çıldıroğlu’nun aleyhte oyuna rağmen, diğer 2 üye yürütmeyi durdurma yönünde oy kullandı. Oy çokluğuyla yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Mahkeme, ÇED raporlarına ilişkin bilirkişinin verdiği olumlu raporları yerinde bulmayarak, davacıların öne sürdüğü söz konusu çalışmaların çevreye zarar vereceği ve ÇED raporlarının bir bütünlük içinde değerlendirilmesi gerektiği yönündeki itirazını haklı buldu. Buna göre, altın ve gümüş işletmesine geçmeye hazırlanan Chesser Şirketi’nin Lapseki İlçesi Kocabaşlar Köyü ve Bayramiç İlçesi Kuşçayırı Köyü, Kuzey Biga Madencilik Şirketi’nin Çan ilçesi Söğütalan Köyü Ağı Dağı ve Çan ilçesi Kızılelma Köyü ile Bayramiç ilçesi Karaköy’ü arasında kalan Çamyurt, Doğu Biga Madencilik Şirketi’nin Çanakkale merkez Kirazlı ile Tüprag Metal Madencilik Şirketi’nin Bayramiç Muratlar Köyü’ndeki altın ve bakır işletmesi için aldıkları olumlu ÇED raporlarının yürütmesini durdurdu.

Nüfus türüKırsal
İhtilafın başlama yılı:01/10/2007
Proje sahibi şirketler:Alamos Gold from Canada - Company in charge of Agi Mountain ve Kirazli mining projects
Doğu Biga Madencilik from Turkey - Subsidiary of Alamos Gold
İhtilaf
İhtilafın yoğunluk durumuORTA (Sokak protestoları, görünür örgütlenmeler)
Karşı hareketin başladığı aşama:Projeyi önleyici olarak
Harekete geçen gruplar:Çiftçiler
Yerel sivil toplum örgütleri
Yerel yönetimler/siyasi partiler
Komşular/vatandaşlar/topluluklar
Sosyal hareketler
Kadınlar
Rekreasyonel kullanıcılar (sporcular, tatilciler vb.)
Bilim insanları/uzmanlar
Harekete geçme şekilleri:Artistik ve yaratıcı eylem (gerilla tiyatro, muraller vb.)
Kuşatma
Alternatif rapor/bilgi oluşturma
Platform/ağ oluşturma
Alternatif çözüm önerileri oluşturma
Ulusal ve uluslararası STK'ların müdahil olması
Dava, mahkeme, yasal aktivizm
Medya tabanlı aktivizm/alternatif medya
ÇED raporlarına itirazlar
Resmi şikayet dilekçeleri
Kampanyalar (imza, bilgilendirme vb.)
Sokak eylemleri
Doğa Ana’nın haklarına dair argümanlar
Projenin etkileri
Çevre etkileriGörülen: Biyolojik çeşitlilik kaybı (yaban hayatı, tarımsal çeşitlilik), Ormansızlaşma ve yeşil örtü kaybı
Potansiyel: Manzara/estetik kaybı, Gürültü kirliliği, Toprak kirlenmesi, Toprak erozyonu, Atık taşkını, Yer altı sularının kirlenmesi veya tükenmesi, Hidrolik ve jeolojik sistemlerin büyük ölçekli hasarı, Cevher artığı sızıntıları, Hava kirliliği, Yüzey suyu kirlenmesi/su kalitesinin (fizikokimyasal, biyolojik) düşmesi, Ekolojik ve hidrolojik dengenin bozulması
Sağlık etkileriPotansiyel: Bilinmeyen ya da karmaşık risklere maruz kalma (radyasyon vb.), Ruhsal problemler (stres, depresyon, intihar vb.), İş kazaları ve hastalıkları
Sosyoekonomik etkilerGörülen: Geleneksel bilgi/yöntem/kültür kaybı, Yolsuzluk ve kooptasyonda artış, Artan asker ve polis mevcudiyeti, Kadınlar üzerinde olumsuz etkiler, Doğal güzelliğin ve ilişkilendirilen yerel aidiyet duygusunun kaybı
Potansiyel: Yerinden edilme/zorunlu göç, İş güvenliği eksikliği, işten çıkarma, işsizlik, Geçim kaynağı kaybı, Topraksızlaşma, İnsan hakları ihlalleri, Diğer sosyoekonomik etkiler
İhtilaf süreci
Projenin mevcut durumuİnşa sürecinde
İhtilaf sürecinde gerçekleşenler:Yolsuzluk/yozlaşma
Aktivistlerin suçlanması
Mahkeme kararı (başarı)
Mahkeme kararı (başarısızlık)
Yürürlükte olan yasal düzenlemelerin uygulanması
Yeni çevresel etki değerlendirme çalışması
Projenin geçici olarak askıya alınması
Bu ihtilafta çevre adaleti sizce sağlandı mı?:Emin değilim
Neden? Kısaca açıklayınız:Direnişin erken aşamada başlamış olması ve halkın olayı irdelemesine yol açmış olması başarı diye düşünülebilir. Ayrıca Çanakkale Çevre Platformu öncülüğünde Kazdağı ve Madra Dağı Belediyeler Birliği, Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi, Biga Çevre Derneği ve Çanakkale Belediyesi’nin 2012 ve bu yıl başında ÇED raporunun yeterli teftiş ve inceleme yapılmadan verildiğini ve aynı zamanda bu çalışmaların bir bütünlük içinde incelenmesi gerektiğini belirterek 4 maden şirketine ait 6 ayrı işletme için Çanakkale İdare Mahkemesi’nde açtığı davadan oy çokluğuyla yürütmeyi durdurma kararı çıktı.
Referanslar ve belgeler
İlgili yasa ve mevzuat - ihtilafla ilişkili hukukî metinler

Constitutional Provision numbered 56 (The right of living in a healthy and balanced environment)

Law for olive cultivation and breeding (especially for the southern side of the mountains)

Turkish Mining Law numbered 5177

Referanslar - ihtilafla ilgili makale, kitap…

Avci, D., Adaman, F., B. Ozkaynak. (2010). Valuation Languages in Environmental Conflicts: How Stakeholders Oppose or Support Gold Mining at Mount Ida, Turkey, 70, Ecological Economics, 228-238.

EJOLT Mining from an Environmental Justice Perspective Report with the Ida Mountain Mining Conflict as a Factsheet
[click to view]

Avcı, D. (2017) ‘Mining conflicts and transformative politics: A comparison of Intag (Ecuador) and Mount Ida (Turkey) environmental struggles’,

Geoforum 84: 316-325.

IS THE SURFACE OF IDA MOUNTAIN MORE PRECIOUS THAN GOLD MINE? - Yrd. Do. Dr. Rt ILGAR, anakkale Onsekiz Mart niversitesi (in Turkish)
[click to view]

Forbes
[click to view]

Petition of three MPs to the Parliament, 2012 (in Turkish)
[click to view]

Alamos Gold Project Development Description on Kirazli and Agi Dagi
[click to view]

İlgili görseller (fotoğraflar, videolar) - ihtilafla ilgili fotoğraf ve video linkleri

Signature campaing started by TEMA in change.org to stop the project with around 500.000 signatures as of August 8.

Piano Concert by Fazıl Say on Sunday, August 18
[click to view]

Alamos Gold-CEO John McCluskey
[click to view]

Big Protest March on August 5 in Kirazlı, Çanakkale

"Watch for Water and Conscience"
[click to view]

Support message from Greta Turnberg, climate activist for Ida Mountain Protests
[click to view]

Article in La Vanguardia
[click to view]

Diğer belgeler

“IS THE SURFACE OF IDA MOUNTAIN MORE PRECIOUS THAN GOLD MINE, by Dr. Rütü ILGAR
[click to view]

Diğer yorumlar:Öte yandan yerel halk arasındaki bölünme ve STK’lar ile yerel halk arasındaki kooperasyonun zayıflığı çevresel adaletin sağlanmasının önünde engel oluşturabilir.
Ek bilgiler
Katkıda bulunan:Duygu Avci, Alper Akyuz and Begum Ozkaynak, Cem İskender Aydın on behalf of BOG
Son güncelleme09/08/2019
İhtilaf no:1020
Yorumlar
Legal notice / Aviso legal
We use cookies for statistical purposes and to improve our services. By clicking "Accept cookies" you consent to place cookies when visiting the website. For more information, and to find out how to change the configuration of cookies, please read our cookie policy. Utilizamos cookies para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar "Accept cookies" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en más información.