Son güncelleme:
21/09/2017

İsrail yerleşim endüstrisi kirletici Tulkarem, Filistin

İsrail kimyasal tesisi, İsrail'deki mahkeme emriyle kapandı Toksik emisyonlar nedeniyle artık yeşil çizgiye geçti ve ciddi sağlık etkilerine yol açmaya devam ediyor.Bu vaka formu, size kolaylık sağlamak amacıyla Google Translate tarafından desteklenen çeviri yazılımı kullanılarak tercüme edilmiştir. Bu nedenle hata içerebilir. Bu içerik orijinalinden başka bir dile çevrilirken ortaya çıkan tutarsızlıklar veya farklılıklar bağlayıcı değildir ve yasal bir etkisi bulunmamaktadır. Bu çevirilerde yer alan bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorularını olması durumunda lütfen vakanın aşağıdaki sürümünü inceleyin: İngilizce (Orijinal)

İhtilafın konusu (Özet):

Geshuri aktiviteleri, pestisitleri ve gübreleri üreten özel bir İsrail Agrokimyasalları şirketi, fabrikaların komşu birçok sakin için meslek sahasının potansiyel ciddi sağlık etkileri tarafından kınadı.% 100 $ 'lık $ ve şirket başlangıçta İsrail'de bulunuyordu. Netanyana Kıyı Şehri, ancak 1982'de sakinleri bitkilerinin toksik emisyonları nedeniyle şikayet ettikten sonra bir mahkeme emriyle kapatıldı ve kuzey-doğudaki Filistinli Tulkarem şehrinin eteklerinde Kirliliğin etkilendiği, Keshet Prima adlı kirliliğin devam ettiği Batı Bankası, İsrail'in katı çevre yasalarını önleyebilir. 12 İsrail kimyasal fabrikasına ev sahipliği yapan Nitzanei shalom adı verilen Tulkarm ve İsrail arasındaki bir sanayi bölgesinin bir parçasıdır. . Komşular, fabrikanın kimyasal atıklarını ve emisyonlarının fabrika etrafındaki tarım arazilerini, yeraltı suyu ve hava kirliliği ve solunum hastalıkları, göz enfeksiyonları ve kanser de dahil olmak üzere artmış hastalık oranlarını mahvedeceğini iddia etti. Ayrıca, Geshuri Fabrikası, rüzgarların İsrail yönünde estiğinde aylar boyunca çalışmaz.
Ve

Temel veriler
İhtilafın ismi:İsrail yerleşim endüstrisi kirletici Tulkarem, Filistin
Ülke:Filistin
İl veya eyaletBatı Bankası
Yer:Tulkarem
Konum hassasiyetiYÜKSEK (yerel düzey)
İhtilafın nedenleri
Ana kategori:Endüstriyel ihtilaflar
Alt kategori:Kimya sanayisi
İhtilafa konu olan meta:Kimyasal atık
Tarım ilaçları
Endüstriyel atık
Proje detayları
Proje detayları

500 Dunams: (1 Dunam = 1.000 metrekare)

Nüfus türüYarı-kentsel
Etkilenen nüfus60.000 (TurlKarm Nüfusu)
İhtilafın başlama yılı:01/01/1987
Proje sahibi şirketler:Keshet Prima and Geshuri from Israel
İlgili devlet kuruluşları:İsrail işgalci güçleri, Sanayi Bakanlığı İsrail Ticaret ve İstihdam
Harekete geçen sivil toplum kuruluşları:Yerel çiftçilerin birliği, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri.
İhtilaf
İhtilafın yoğunluk durumuORTA (Sokak protestoları, görünür örgütlenmeler)
Karşı hareketin başladığı aşama:Proje uygulamalarına tepki olarak
Harekete geçen gruplar:Çiftçiler
Sanayi işçileri
Kayıtdışı işçiler
Yerel yönetimler/siyasi partiler
Komşular/vatandaşlar/topluluklar
Sosyal hareketler
Meslek odaları
Bilim insanları/uzmanlar
Harekete geçme şekilleri:Topluluk bazlı katılımcı araştırma
Alternatif rapor/bilgi oluşturma
Platform/ağ oluşturma
Ulusal ve uluslararası STK'ların müdahil olması
Dava, mahkeme, yasal aktivizm
Medya tabanlı aktivizm/alternatif medya
Resmi şikayet dilekçeleri
Kampanyalar (imza, bilgilendirme vb.)
Mülke zarar verme/kundaklama
Projenin etkileri
Çevre etkileriGörülen: Hava kirliliği, Biyolojik çeşitlilik kaybı (yaban hayatı, tarımsal çeşitlilik), Yangınlar, Manzara/estetik kaybı, Toprak kirlenmesi, Toprak erozyonu, Atık taşkını, Yüzey suyu kirlenmesi/su kalitesinin (fizikokimyasal, biyolojik) düşmesi, Yer altı sularının kirlenmesi veya tükenmesi
Potansiyel: Gıda güvenliğinin tehdidi ve gıda krizi (ekin bozulması vb.)
Sağlık etkileriGörülen: İş kazaları ve hastalıkları, Çevreyle ilgili diğer hastalıklar, Bilinmeyen ya da karmaşık risklere maruz kalma (radyasyon vb.)
Potansiyel: Ölümler, Diğer sağlık etkileri
Sosyoekonomik etkilerGörülen: İş güvenliği eksikliği, işten çıkarma, işsizlik, Geçim kaynağı kaybı, Artan asker ve polis mevcudiyeti, İnsan hakları ihlalleri, Topraksızlaşma, Doğal güzelliğin ve ilişkilendirilen yerel aidiyet duygusunun kaybı, Diğer sosyoekonomik etkiler
İhtilaf süreci
Projenin mevcut durumuFaaliyet göstermekte
İhtilaf sürecinde gerçekleşenler:Mahkeme kararı (başarısızlık)
Yürürlükte olan yasal düzenlemelerin uygulanması
Yeni çevresel etki değerlendirme çalışması
Varsa öneriler:Haziran 2016'da, Filistinli Çevre Kalite Otoritesi (EQA), Nisan 2016 başlığında yola çıkan İsrail'in Nitzane Shalom (Geshuri) yerleşim sanayi bölgesinden kaynaklanan iki yasadışı teorik atıkların iki yasadışı kamyon yükünün olayı hakkında bir bildirimde bulundu. Zahrit el-Finjan depolama alanına (Jenin yakınında). Bir 2011 İsrail Devlet Comptroller Raporu, endüstriyel yerleşimin (Mezila olarak adlandırılan) yetkisiz olduğu ve Filistin topraklarının devralınması için inşaat izinleri olmadan inşa edilmeden inşa edilmedi. Ayrıca, bu depolama alanını tehlikeli atıkların bertarafı için kullanabilmek için uluslararası hukukun aksine. OSLO anlaşmalarına göre, işgal altındaki Filistin bölgesindeki tehlikeli atıklar, bir İsrail depolama alanına uygun şekilde imha edilmesi gerekiyor, çünkü ilgili Filistin makamları, zehirli atıkların çevresel olarak sağlam bir şekilde imha edilmesi için uygun bir yer geliştirmekle sınırlandırılmıştır. Filistin'in bildirimine cevaben, İsrail, atıkların onların olmadığını iddia etti, çünkü endüstriyel bir yerleşimden geldi. Bununla birlikte, sözleşmenin altındaki tehlikeli atıkların sorumluluğu "Yetki Alanları Alanlarına", bu iddia sekreterya tarafından reddedildi. Basel Sözleşmesine göre, atıkların "sınır aşan bir hareketi", atıkların "bir eyaletin ulusal yargı yetkisi altındaki bir alandan" diğerine hareket etmeyi gerektirir. Ulusal yargı alanları, "bir devletin, insan sağlığının veya çevrenin korunmasına ilişkin uluslararası hukuka uygun olarak idari ve düzenleyici sorumluluğu kullandığı herhangi bir toprak, deniz alanı veya hava sahası" bulunur. İsrail yerleşim yerleri İsrail Sivil Mevzuat, yerleşim otorite kurumlarını düzenledikçe İsrail'in tam olarak İsrail kontrolü altındadır ve bireysel İsrail yerleşimcilerine dünya dışı olarak uygulanır. Basel Sözleşmesi Sekreteryası tarafından sağlanan aracılı müzakere sürecinin ardından Filistin, İsrail'den, İsrail'de uygun şekilde atılacak olan atıkların yeşil çizginin üzerine geri aktarılması için bir anlaşma kazanmayı başardı. Bu, Filistin'in, İsrail'i Filistinlilerin çevresel ve insan haklarını ihlal etmek ve uygun çareleri aramak için hesap verebilecek uluslararası çevre kanunu kullanmanın mümkün olduğunu gösteren bir filistin için önemli bir zaferdir. Bununla birlikte, ceza eylemlerinin sonuçlarını kabul ederken, İsrail, durumun Basel Kongre web sitesinde yayınlanmamasını istedi. Devletin bugüne kadar kamuya açıklanmasına rağmen, İsrail'in Filistinli topluluklara karşı işlenen çevresel suçlar için etkili bir ilaç eylemi aramak için önemli bir ilk adım olmaya devam etmektedir. [3]
Bu ihtilafta çevre adaleti sizce sağlandı mı?:Emin değilim
Neden? Kısaca açıklayınız:Bir sıkıntı eylemi de dahil olmak üzere ilaçların girişimi devam ediyor.
Referanslar ve belgeler
İlgili yasa ve mevzuat - ihtilafla ilişkili hukukî metinler

[1] Article 12(5) on Environmental Protection of Annex III of The Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip (Oslo II). According to this article: “Both sides shall respectively adopt, apply and ensure compliance with internationally recognized standards concerning the following: levels of pollutants discharged through emissions and effluents; acceptable levels of treatment of solid and liquid wastes, and agreed ways and means for disposal of such wastes; the use, handling and transportation (in accordance with the provisions of Article 38 (Transportation)) and storage of hazardous substances and wastes (including pesticides, insecticides and herbicides); and standards for the prevention and abatement of noise, odor, pests and other nuisances, which may affect the other side.”

Referanslar - ihtilafla ilgili makale, kitap…

[1] Environmental Injustice in Occupied Palestinian Territory: Problems and Prospects, Al Haq 2015
[click to view]

[2] Human Rights Watch. “Occupation Inc.: How Settlement Businesses Contribute to Israel’s Violations of Palestinian Rights”. 19 January 2015.
[click to view]

[3] Al-Haq, "Environmental Rights Case Succeeds in Holding Israel Accountable for Illegal Hazardous Waste Dumping in Palestine". 25 August 2016.
[click to view]

Tulkarem: A city under dust
[click to view]

Huge explosion and fire in illegal Israeli chemical factory in Tulkarm on Thursday night
[click to view]

The Socio-economic Impact of Settlements on Land, Water, and the Palestinian Economy
[click to view]

İlgili görseller (fotoğraflar, videolar) - ihtilafla ilgili fotoğraf ve video linkleri

Part 2 : Israel's chemical factories in Tulkarem, West Bank, 5-3-2010
[click to view]

Part 1 : Israel's Chemical Factories in Tulkarem, West Bank, 5-3-2010
[click to view]

Diğer yorumlar:Al Haq ve Heinrich Boll Vakfı tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında çevresel adaletsizlik bir yayınına dikkat edin. http://www.alhaq.org/publications/tronmental.injustice.report.en.pdf
Ek bilgiler
Katkıda bulunan:Environmental Justice in Palestine team www.ejpalestine.blogspot.com and Al-Haq Organization, [email protected]
Son güncelleme21/09/2017
İhtilaf no:1503
Yorumlar
Legal notice / Aviso legal
We use cookies for statistical purposes and to improve our services. By clicking "Accept cookies" you consent to place cookies when visiting the website. For more information, and to find out how to change the configuration of cookies, please read our cookie policy. Utilizamos cookies para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar "Accept cookies" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en más información.