Son güncelleme:
06/11/2015

Minería en Urrao, Kolombiya

Alanlar de grande biodiversidad y Abundancia de recursos se compresas trasnacionales para la la exploración y uppotación de oro, plata y platino, büzuncia la campanya “no a la minería en urrao”Bu vaka formu, size kolaylık sağlamak amacıyla Google Translate tarafından desteklenen çeviri yazılımı kullanılarak tercüme edilmiştir. Bu nedenle hata içerebilir. Bu içerik orijinalinden başka bir dile çevrilirken ortaya çıkan tutarsızlıklar veya farklılıklar bağlayıcı değildir ve yasal bir etkisi bulunmamaktadır. Bu çevirilerde yer alan bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorularını olması durumunda lütfen vakanın aşağıdaki sürümünü inceleyin: İngilizce (Orijinal)

İhtilafın konusu (Özet):

Urrao es Un Muntipio de Antioquia Que Cuenta Con 2.556 km2, konformado por un corregimiento, 102 Veredas y 14 asentamientos Indígenas. Caracterizado por la disponibilidad de recurso hídrico, su Actividad Económica es Agroambiental, se culivan ürünleri como: aguacate, papa, yuca, granadilla, domate y su başlıca ürün, el café clasificado como de la mejor calidad. En este Belediyesi Se Enuduentra El Páramo del Sol y Forma Parte Del Parque Natural Las Orquídeas Que Junto a Los Muntiosios Vecinos de Frontino y Abriaquí, lo integran en su totalidad şimdiki presentando Espeties endémicas en su zona. Sin Embargo, Al igual Que Otros Munipios Del Suroeste Antioqueño, Se Encuentra Dentro Del Interés de Empresas Trasnacionales para la Exploración y Explotación de Oro, Plata y Platino. De Acuerdo con información del belediyesi varolen cinco títulos yargıcados para minería, que no se han hecho válidos por falta de la Licencia Ortamik Expedida por corpourabá. Por Esta Situación la Comunidad Se Ha Ha Movilizado En Contra de la Expotación Minera En El Belediye, Se Han Realizado Marchas Pacíficas Buscando El Mecanismo de Consulta Popüler Para Hacer Valer la Katılımción de la comunidad en, su toprütleri, param la minería en urrao ”, ya que que que estos proeyectos solo tra afectaciones sociales y kültürelleri en las zonas donde se instalan. EN 2012 Los Concejales del Munpio Realizaron Un Acuerdo Para Kurucu El Territorio Libre de Minería, Estos Mencionan Que “Es yükümlülük proteeri las riquezas Kültürler y Naturales de la nación”, especialenmente “dada la nación”, eser Rezerva Natural del Suroeste de Antioquia ”. Sin Embargo, en Mismo Año Este Acuerdo Fue Anulado Por El Mahkemesi İdari De Antioquia, Ya El Gobierno Departmental y Elisterio de Minas Realizaron Una Beluncia Por Dichas Accions. EN 2013 El Muntipio Prohibió la exploración y ecfotación de metales en esa jurisdicción, declarando la totalidad del bölgesi como zona zona zona zona zona zona zona rezerva doğal bir manastır pacífico que le le recute los los uste suel los los uste los los uste los los uste los los uste los los uste los los socas için los la ley declarada tr 1959, que se se como una medida de Protección del Patrimonio ecológico y kültürel en las aproximadamentte 100.000 hectáreas de selva. S.A.S. realiza la aspicitud de sustracción temporal de un Área Ubicada tr la rezerva orman del pacífico, para el desarrollo de trabajos de execlatos de consesión minera 6799 rmn hiJ-11 y lc-1549 rmn hiJ-111 y lc-1541 localizados en mun-ur cuiTo ur mun-ur-ör-111 y ır De Derechos del Título Minero 6799 (Placas Hibj-11) Suscrito Por Anglogold Ashanti Kolombiya S.A. Y Exploraciones Chocó Colombia S.A.S. La Dirección de Bosque, Biodiversidad y Servicios EcoSistémicos del Ministio de Ambiente y Desarrollo Sostenable –Mads- Niega Mediante Resolución 1550, Kod> 0 0 0 0

Temel veriler
İhtilafın ismi:Minería en Urrao, Kolombiya
Ülke:Kolombiya
İl veya eyaletAntioquia
Yer:Urrao
Konum hassasiyetiYÜKSEK (yerel düzey)
İhtilafın nedenleri
Ana kategori:Maden ve yapı malzemesi çıkarımı
Alt kategori:Suya erişim ve su hakları
Maden arama ve çıkarma
Milli parklar ve koruma alanları
İhtilafa konu olan meta:Gümüş
Altın
Proje detayları
Proje detayları

Var olan Cinco Títulos Admudicados para minería, que no Han Hecho Válidos ante la falta de la Licencia Ambiental Expedida por corpourrabá; DOS Están Admudicados a la Anglo Gold Ashanti y Exploraciones chocó s.a.s.

Proje alanı25.000
Nüfus türüKırsal
Etkilenen nüfus42
İhtilafın başlama yılı:2010
Proje sahibi şirketler:Anglo Gold Ashanti from South Africa
EXPLORACIONES CHOCO COLOMBIA S.A.S from Colombia
Sociedad Dowea S.A.S.
İlgili devlet kuruluşları:Sekreterya de Minas del Departamento; Ministerio de Minas; AGENCIA NACIONAL DE LICENCIAS OMENTIENTALES, GOBIERNO DEPARMAMENTENT DE ANTIOQUIA, DIRECCIón De Bosque, Biodiversidad y Servicios ekosistémicos Del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mads)
Harekete geçen sivil toplum kuruluşları:La minería en urrao yok; Urrao Doğallık Biodiverso; Sensat Agua Viva, Cinturon Ambiental de Oriente; Jovenes por urrao
İhtilaf
İhtilafın yoğunluk durumuYÜKSEK (Sokak protestoları, görünür örgütlenmeler, tutuklanmalar, şiddet içeren çatışmalar)
Karşı hareketin başladığı aşama:Projeyi önleyici olarak
Harekete geçen gruplar:Çiftçiler
Yerel sivil toplum örgütleri
Yerel yönetimler/siyasi partiler
Komşular/vatandaşlar/topluluklar
Sosyal hareketler
Harekete geçme şekilleri:Dava, mahkeme, yasal aktivizm
Referandum ve benzeri yerel istişare yöntemleri
Sokak eylemleri
Grevler
Doğa Ana’nın haklarına dair argümanlar
Projenin etkileri
Çevre etkileriGörülen: Hava kirliliği, Çölleşme/kuraklık, Manzara/estetik kaybı, Toprak kirlenmesi, Toprak erozyonu, Atık taşkını, Ormansızlaşma ve yeşil örtü kaybı, Yüzey suyu kirlenmesi/su kalitesinin (fizikokimyasal, biyolojik) düşmesi, Cevher artığı sızıntıları
Potansiyel: Biyolojik çeşitlilik kaybı (yaban hayatı, tarımsal çeşitlilik), Gürültü kirliliği, Yer altı sularının kirlenmesi veya tükenmesi, Hidrolik ve jeolojik sistemlerin büyük ölçekli hasarı, Ekolojik ve hidrolojik dengenin bozulması
Sağlık etkileriGörülen: Alkolizm, fuhuş vb. bağlantılı sosyal sağlık problemleri
Potansiyel: Çevreyle ilgili diğer hastalıklar
Sosyoekonomik etkilerGörülen: Yolsuzluk ve kooptasyonda artış, Şiddet veya suç artışı, Geçim kaynağı kaybı, Sosyal sorunlar (alkolizm, fuhuş vb.), Doğal güzelliğin ve ilişkilendirilen yerel aidiyet duygusunun kaybı
Potansiyel: Yerinden edilme/zorunlu göç, İnsan hakları ihlalleri, Topraksızlaşma
İhtilaf süreci
Projenin mevcut durumuPlanlanmış durumda
İhtilaf sürecinde gerçekleşenler:Mahkeme kararı (başarısızlık)
Katılımcı mekanizmaların güçlendirilmesi
Kaynak arzı/kalitesi/dağıtımını iyileştiren çözümler
Pazarlık sürecinde
Yeni çevresel etki değerlendirme çalışması
Varsa öneriler:Las poblaciones están defendiendo la zona de rezerva natural del pacífico ya que es uno de los corredores con belediye başkanı divaridad del país; También Pretenden Crear Zonas de Reservas Campesinas, Mencionan Que Será Permitida la Minería Artesanal de las Comunidades Indígenas y la Extracción de Materiales de los ríos pero la Gran Minería no.
Bu ihtilafta çevre adaleti sizce sağlandı mı?:Emin değilim
Neden? Kısaca açıklayınız:Si Bien El Muntipio Expidió Un Decreto de Protección Para ProHibir El Uso de Suelo Para Minería En La Zona, La Empresa Adelanta Del Bakan Con Con Dirección De Bosques Del Bakan Bakanı Dirección De Bosques DeCirisos De Dirección de Bosques Del Ciristeio de Dirección de Bosques DeCirisos De dirección de Bosques DeCisos De Dirección De Bosques, prensip la aktivo la sostenable quienes en prensio so la aktivo la sostenable quienes Estudio para que la la empresa realice un sobre vuelo en el parque y fectga belediye başkanı información, es esto que no se está seguro de la Decisión son que tome eleristio de medio ambiyansı.
Referanslar ve belgeler
İlgili yasa ve mevzuat - ihtilafla ilişkili hukukî metinler

Artículo 35 Ley 685/01 Minería en zonas no permitidas

Resolución 1550 de 2014
[click to view]

Ley 1959 Sobre Zonas de Reserva Natural

Artículo 4 Ley 472 /98 Equilibrio ecológico, aprovechamiento racional de los recursos naturales Consulta Popular para que sea la comunidad la que decida sobre la entrada de la minería.

Con consulta popular impedirían minería en Urrao.
[click to view]

Urrao prohibió actividad minera.
[click to view]

İlgili görseller (fotoğraflar, videolar) - ihtilafla ilgili fotoğraf ve video linkleri

Urrao y Jardín Prohibirán la Minería Constitucionalmente
[click to view]

Marcha No a la minería
[click to view]

Segunda marcha no a la minería en Urrao
[click to view]

Ek bilgiler
Katkıda bulunan:Mario Alejandro Pérez, Instituto Cinara - Universidad del Valle, Cali-Colombia
Son güncelleme06/11/2015
İhtilaf no:2142
Yorumlar
Legal notice / Aviso legal
We use cookies for statistical purposes and to improve our services. By clicking "Accept cookies" you consent to place cookies when visiting the website. For more information, and to find out how to change the configuration of cookies, please read our cookie policy. Utilizamos cookies para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar "Accept cookies" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en más información.