Son güncelleme:
08/04/2014

Redmud felaket kolontar-devecser, Macaristan


Bu vaka formu, size kolaylık sağlamak amacıyla Google Translate tarafından desteklenen çeviri yazılımı kullanılarak tercüme edilmiştir. Bu nedenle hata içerebilir. Bu içerik orijinalinden başka bir dile çevrilirken ortaya çıkan tutarsızlıklar veya farklılıklar bağlayıcı değildir ve yasal bir etkisi bulunmamaktadır. Bu çevirilerde yer alan bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorularını olması durumunda lütfen vakanın aşağıdaki sürümünü inceleyin: İngilizce (Orijinal)

İhtilafın konusu (Özet):

Kolontar ve Devecser'ın kırmızı çamur felaketi Macaristan'ın en büyük ekolojik felaketlerinden biri olarak kabul edilir. Ajka'da yer alan toksik kırmızı çamur rezervuarının batı barajı, 4 Ekim 2010'da yırtıldı. Kırmızı çamur veya çamur, boksitin alüminaya dönüştürülmesinin bir yan ürünüdür, bu da Macar alümina üretimi ve ticaret şirketi tarafından işletilen bir alümina bitkisinde gerçekleşir. İhlal sonucunda, orada bulunan kırmızı çamur çevredeki bölgeyi sular altında bıraktı. Kırmızı çamur yüzey suyuna ulaştı. Torna ve Marcal vadileri kirlendi. Macaristanların en büyük nehri olan Tuna'nın kirliliği riski yüksekti. Bölgenin ekolojik ve sosyal yapılarında önemli hasarlara neden oldu. 10 kişi öldü ve 150 kişinin evleri yok edildi. Bir yıl sonra biraz temizlik yapıldı ve Mal Macar alüminyum çevre zararları için 647 milyon dolar (472 milyon avro) para cezasına çarptırıldı. Bununla birlikte, toksisite seviyeleri hala tehlikelidir.

Temel veriler
İhtilafın ismi:Redmud felaket kolontar-devecser, Macaristan
Ülke:Macaristan
İl veya eyaletVeszprem İlçesi
Yer:Kolontar bölgesi
Konum hassasiyetiYÜKSEK (yerel düzey)
İhtilafın nedenleri
Ana kategori:Maden ve yapı malzemesi çıkarımı
Alt kategori:Maden arama ve çıkarma
Cevher artığı
İhtilafa konu olan meta:Alüminyum/boksit
Proje detayları
Proje detayları

, 000 metreküp kırmızı çamur döküldü

Proje alanı1.000
Yatırım miktarı677.500.000
Nüfus türüKırsal
Etkilenen nüfusYerel Hitamlar
Proje sahibi şirketler:MAL-Magyar Aluminium Ltd. from Hungary
İlgili devlet kuruluşları:İçişleri Bakanı, Ulusal Afet Yönetimi Müdürlüğü müdürü, Ulusal İşler Bakanlığı Sekreteri
Harekete geçen sivil toplum kuruluşları:Macar Malta yardım hizmeti, Macar İnterchurch yardımı, Greenpeace
İhtilaf
İhtilafın yoğunluk durumuDÜŞÜK (Kısıtlı yerel örgütlenmeler)
Karşı hareketin başladığı aşama:Proje etkileri hissedildiğinde
Harekete geçen gruplar:Yerel yönetimler/siyasi partiler
Komşular/vatandaşlar/topluluklar
Sosyal hareketler
Bilim insanları/uzmanlar
Harekete geçme şekilleri:Topluluk bazlı katılımcı araştırma
Ulusal ve uluslararası STK'ların müdahil olması
Dava, mahkeme, yasal aktivizm
Projenin etkileri
Çevre etkileriGörülen: Hava kirliliği, Biyolojik çeşitlilik kaybı (yaban hayatı, tarımsal çeşitlilik), Manzara/estetik kaybı, Toprak kirlenmesi, Atık taşkını, Yüzey suyu kirlenmesi/su kalitesinin (fizikokimyasal, biyolojik) düşmesi, Cevher artığı sızıntıları
Potansiyel: Gıda güvenliğinin tehdidi ve gıda krizi (ekin bozulması vb.), Ormansızlaşma ve yeşil örtü kaybı, Yer altı sularının kirlenmesi veya tükenmesi, Hidrolik ve jeolojik sistemlerin büyük ölçekli hasarı
Sağlık etkileriGörülen: Kazalar, Ruhsal problemler (stres, depresyon, intihar vb.), İş kazaları ve hastalıkları, Ölümler, Çevreyle ilgili diğer hastalıklar
Potansiyel: Bilinmeyen ya da karmaşık risklere maruz kalma (radyasyon vb.)
Sosyoekonomik etkilerGörülen: Yolsuzluk ve kooptasyonda artış, Yerinden edilme/zorunlu göç, İş güvenliği eksikliği, işten çıkarma, işsizlik, Geçim kaynağı kaybı, Artan asker ve polis mevcudiyeti, Doğal güzelliğin ve ilişkilendirilen yerel aidiyet duygusunun kaybı
Potansiyel: Şiddet veya suç artışı
İhtilaf süreci
Projenin mevcut durumuFaaliyet göstermekte
İhtilaf sürecinde gerçekleşenler:Tazminat
Yolsuzluk/yozlaşma
Çevresel iyileşmeler
Mahkeme kararı (başarı)
Mahkeme kararı (başarısızlık)
Göç/yerinden edilme
Kaynak arzı/kalitesi/dağıtımını iyileştiren çözümler
Pazarlık sürecinde
Varsa öneriler:Teknolojik değişim ve gelişme.
Bu ihtilafta çevre adaleti sizce sağlandı mı?:Emin değilim
Neden? Kısaca açıklayınız:Sonuçlarımıza dayanarak, çatışmanın yönetimi çevre adaletinin başarısı olarak kabul edilemez. Finansal iyileştirme tamamlanmış olmasına rağmen, yerel halk hala psikolojik etkilerle mücadele ediyorlar ve onların düşünme biçimlerine karar verme sürecine düzgün bir şekilde katılmadılar. İyileştirme projeleri sırasında birçok yolsuzluk şikayeti olmuştur.
Referanslar ve belgeler
İlgili yasa ve mevzuat - ihtilafla ilişkili hukukî metinler

/2001. Government Decree about activities with hazardous waste

/2001. Decree about catalog of waste

/2001. decree of waste disposal, as well as certain rules and conditions for the landfill

[click to view]

A flood of red sludge one year later
[click to view]

İlgili görseller (fotoğraflar, videolar) - ihtilafla ilgili fotoğraf ve video linkleri

[click to view]

[click to view]

[click to view]

Ek bilgiler
Katkıda bulunan:Gyorgy Malovics
Son güncelleme08/04/2014
İhtilaf no:535
Yorumlar
Legal notice / Aviso legal
We use cookies for statistical purposes and to improve our services. By clicking "Accept cookies" you consent to place cookies when visiting the website. For more information, and to find out how to change the configuration of cookies, please read our cookie policy. Utilizamos cookies para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar "Accept cookies" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en más información.