Son güncelleme:
30/03/2020

Ventanas Endüstriyel Kompleksi, Şili

Bu bölge, son 50 yılda yoğun endüstriyel kalkınma yeri olmuştur. Bölgedeki ağır kontaminasyon göz önüne alındığında, genellikle “fedakarlık bölgesi” olarak adlandırılır.Bu vaka formu, size kolaylık sağlamak amacıyla Google Translate tarafından desteklenen çeviri yazılımı kullanılarak tercüme edilmiştir. Bu nedenle hata içerebilir. Bu içerik orijinalinden başka bir dile çevrilirken ortaya çıkan tutarsızlıklar veya farklılıklar bağlayıcı değildir ve yasal bir etkisi bulunmamaktadır. Bu çevirilerde yer alan bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorularını olması durumunda lütfen vakanın aşağıdaki sürümünü inceleyin: İngilizce (Orijinal)

İhtilafın konusu (Özet):

Quintero-Puchaví bölgesi sakinleri ve aktivistleri tarafından beş Şili'nin "fedakarlık bölgelerinden" biri olarak bilinir [1] [42]. Yani, kirlilik ve kontaminasyonun o kadar yüksek olduğu bir alan, orada yaşayan doğa ve insanlar ekonomik kalkınma uğruna sıkıldı. "Quintero'ya Şili Chernobyl diyoruz" diyor Greenpeace Şili'den Rodrigo Barría, bölgedeki endüstriyel faaliyetten gelen kapsamlı kontaminasyon [3]. Proaktivite eksikliği olan bilimsel çalışmalar, kanser riski gibi toplumun sağlığındaki kirliliğin etkilerini göstermiştir [39]. Su, hava ve toprakta arsenik gibi ağır metallerin birikmesi deniz ürünlerini etkilemiştir [22] [16], yurtdışında yasaklanmış olan ancak hala Şili'de kullanılan metilcloroformo gibi toksik maddelerden gelen kirlilik [9]. Bu nedenle balık ve diğer deniz ürünleri gibi yerel kaynaklar zehirlenir. Balıkların arsenik seviyelerini aştığı gösterilmiştir, bu nedenle yerel Fisher ürünlerini satamaz. Bunlar, Quintero-Puchaví (12) toplulukları tarafından yerel olarak tüketilir. çevredeki topluluklar tarafından algılanmaya başladı. Çiftçiler, hava, su ve topraktaki toksik maddeler nedeniyle üretim kaybına karşı şikayet ettiler. O zaman bazı yerel seferberlikler yapılmasına rağmen, Pinochet Askeri Hükümeti (1973-1990) yerel örgütü bastırdı. Sonraki yıllarda, 10 farklı ulusal ve uluslararası şirkete ait 20 farklı endüstriyel tesis inşa edildi. Aslında, hükümetin diğer endüstriyel tesislerin yanı sıra üretim oluğu kömür santralleri, çimento tesisleri, termal güç, doğal gaz çıkarma işlemini sürdürme planının bir kısmı idi. 1990'da demokrasinin geri dönmesi ve ilk çevre yasalarının yürürlüğe girmesiyle, sivil toplum ekolojik sorun ve çevresel kirlenme etrafında örgütlenmeye başladı, özellikle çocuklarda kronik hastalıkları ve akut zehirlenmeyi kapsayan sağlık zararları [4] [13]. "Kurban Altındaki Kadınlar" [19] ve Dunas de Ritoque gibi yerel kuruluşlar Greenpeace gibi diğer ulusal ve uluslararası EJO'lar tarafından yaratıldı ve desteklendi. Çevre aktivistlerinin evcil hayvanlarının öldürülmesi gibi şiddetli hedefleme ve korku stratejileri bölümleri de fedakarlık bölgesinin bazı kadınları tarafından bildirilmiştir. İkisi aynı nedenden dolayı ülkeyi terk etti. 'Hombres Verdes' [10] - Yeşil erkekler, vücutlarındaki yüksek kurşun, arsenik, bakır ve diğer toksik elementler nedeniyle cilt yeşili olan yavaşça zehirlenmiş erkekler. Bazıları öldü. Diğerleri şiddetli fizik ve fiziksel zararlardan muzdaripti [10] [11] [45]. Ayrıca, 2011'de 'Escuela de la Greda'nın sarhoşluğu [13], 2009'da bir termoelektrik bitkinin inşasında yolsuzluk skandalı [6] veya 2014'te petrol dökülmeleri [47] seferberliklerde bir artışa yol açıyor. 0

Ağustos ve Eylül 2018'de iki toksik hava kirliliği olayı halk sağlığı krizine neden oldu. 1.500'den fazla kişi toksik maddelerle bağlantılı zararlar nedeniyle tıbbi yardım aldı [43]. Çocuklar bu bölümlerde en çok etkilenen nüfusun bir parçasıdır [4]. Çocuk Ombudsmanı haklarının ihlalini araştırdı [46]. Mahkeme, Şili Devleti tarafından korunma eksikliğini ve temel hakların ihlalini kabul etmiştir [2]. Mahkeme, toksikoloji testleri ve nüfusun izlenmesi gibi bir yıl içinde farklı işlemler yapmayı emretti. Yine de, önlemler yerine getirilmez. , Toplum sağlık merkezlerinin küresel pandemiye odaklanabilmesi için toplum üzerindeki sağlık etkilerini azaltmak için kompleksin toksik emisyonlarını azaltması istendi. bu ejatlasta haritalanmıştır: Isla Riesco, Mejillones ve Huasco.

Temel veriler
İhtilafın ismi:Ventanas Endüstriyel Kompleksi, Şili
Ülke:Şili
İl veya eyaletV Bölge, Valparaíso
Yer:Quintero-PuCunví
Konum hassasiyetiYÜKSEK (yerel düzey)
İhtilafın nedenleri
Ana kategori:Endüstriyel ihtilaflar
Alt kategori:Kimya sanayisi
Diğer sanayiler
Termik santraller
Metal işleme tesisleri
Maden işleme
Ulaşım kaynaklı kirlilik (sızıntı, toz ve salımlar, gürültü, ışık kirliliği)
İhtilafa konu olan meta:Ham petrol
Asfalt
Çimento
Elektrik
Doğal gaz
Kimyasal atık
Kömür
Balık
Meyve ve sebze
Bakır
Altın
Proje detayları
Proje detayları

Kompleks, 884MW kurulu kapasiteye sahiptir.

Daha fazlasına bak
Nüfus türüKentsel
Etkilenen nüfus50.000
İhtilafın başlama yılı:1992
Proje sahibi şirketler:Puerto Ventanas S.A (PVSA) from Chile - The company is the subject of lawsuits and investigations by government agencies as responsible for the stranding of coal on the beach of Ventanas.
Oxiquim from Chile
Cementos Melón from Chile - It contributes a large amount of particulate material, contributing to atmospheric saturation
CODELCO from Chile
AES Gener from Chile
Empresa Nacional de Energía (ENEX) from Netherlands - The company is a client of some of the petrochemical ships that have caused oil spills in the bay
Gasmar SA (Gasmar) from Chile
GNL Quintero from Chile
Compañía de Petróleos de Chile S.A (COPEC)
ENEL GREEN POWER (ENEL) from Italy
Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) from Chile
İlgili devlet kuruluşları:Çevrenin Yöneticiliği (SMA), Bakan Del Medio Ambiente, El Ministio de Salud, La Secretaría Bölgesel Bakanlık De Salud de Valparaíso, Oficina Nacional de Emergencia, Bakan Del İç Mekanı, Armada De Chile, Defensoría de La Niñez, Muntipalidad De PuchaCaví, Munivealidad De Quintero, Instituto Nacional de Derechos Humanos
Harekete geçen sivil toplum kuruluşları:Yerel EJOS: Kurban Bölgesi Kadınları, Organización Dunas de Ritoque
Destekçiler: Greenpeace Şili. HEINRICH BOLLL FONATION. Fundación Oceana, Colegio Médico de Chile, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Interamerican Çevre Savunma Derneği (AIDA), Mesa Medioambiental de Quintero, Escuela de Salud Pública Salvador Allende
İhtilaf
İhtilafın yoğunluk durumuYÜKSEK (Sokak protestoları, görünür örgütlenmeler, tutuklanmalar, şiddet içeren çatışmalar)
Karşı hareketin başladığı aşama:Proje etkileri hissedildiğinde
Harekete geçen gruplar:Kayıtdışı işçiler
Yerel sivil toplum örgütleri
Komşular/vatandaşlar/topluluklar
Sosyal hareketler
Kadınlar
Bilim insanları/uzmanlar

Balıkçılar
Harekete geçme şekilleri:Artistik ve yaratıcı eylem (gerilla tiyatro, muraller vb.)
Kuşatma
Topluluk bazlı katılımcı araştırma
Alternatif rapor/bilgi oluşturma
Platform/ağ oluşturma
Ulusal ve uluslararası STK'ların müdahil olması
Dava, mahkeme, yasal aktivizm
Medya tabanlı aktivizm/alternatif medya
Resmi şikayet dilekçeleri
Kampanyalar (imza, bilgilendirme vb.)
Sokak eylemleri
Çevrenin ekonomik değerlemesi için başvuru
Projenin etkileri
Çevre etkileriGörülen: Hava kirliliği, Biyolojik çeşitlilik kaybı (yaban hayatı, tarımsal çeşitlilik), Gıda güvenliğinin tehdidi ve gıda krizi (ekin bozulması vb.), Toprak kirlenmesi, Petrol sızıntısı, Gürültü kirliliği, Çölleşme/kuraklık, Manzara/estetik kaybı, Toprak erozyonu, Yüzey suyu kirlenmesi/su kalitesinin (fizikokimyasal, biyolojik) düşmesi, Yer altı sularının kirlenmesi veya tükenmesi
Diğer çevre etkileriToprak, hava, su ve balıkçılık kaynaklarının ağır metal kontaminasyonu
Sağlık etkileriGörülen: Bilinmeyen ya da karmaşık risklere maruz kalma (radyasyon vb.), İş kazaları ve hastalıkları, Ölümler, Kazalar, Çevreyle ilgili diğer hastalıklar, Diğer sağlık etkileri
Diğer sağlık etkileriBilişsel gelişimde yüksek açık açma; Partikül madde, yüksek kanser oranları nedeniyle solunum hastalıkları üzerindeki etki.
Sosyoekonomik etkilerGörülen: Geleneksel bilgi/yöntem/kültür kaybı, Yolsuzluk ve kooptasyonda artış, Yerinden edilme/zorunlu göç, Şiddet veya suç artışı, İş güvenliği eksikliği, işten çıkarma, işsizlik, Geçim kaynağı kaybı, Artan asker ve polis mevcudiyeti, İnsan hakları ihlalleri, Doğal güzelliğin ve ilişkilendirilen yerel aidiyet duygusunun kaybı, Diğer sosyoekonomik etkiler, Sosyal sorunlar (alkolizm, fuhuş vb.), Kadınlar üzerinde olumsuz etkiler
Diğer sosyoekonomik etkilerSosyal Sorunlar: Uyuşturucu bağımlılığı; Sosyal Bölüm, Geleneksel Ekonomik Balıkçılık ve Tarım Sistemlerinin Kaybı.
İhtilaf süreci
Projenin mevcut durumuFaaliyet göstermekte
İhtilaf sürecinde gerçekleşenler:Yolsuzluk/yozlaşma
Aktivistlerin suçlanması
Mahkeme kararı (başarı)
Göç/yerinden edilme
Baskı ve askerileşme
Katılımcı mekanizmaların güçlendirilmesi
Aktivistlerin şiddetli bir şekilde hedef gösterilmesi
Yürürlükte olan yasal düzenlemelerin uygulanması
Varsa öneriler:1) Yerel çevre örgütleri, kompleksin kuzey tarafında ekolojik bir bölge oluşturulmasını önermişlerdir. Bölgede kalan son doğal noktalardan biridir. Amaçları, onu gelecekteki projelerden korumak ve tarım, çevre eğitimleri ve yeni nesiller için siyasi ve çevre eğitimi için çalıştaylar gibi farklı faaliyetler uygulamak için "doğal sığınak" olarak ilan etmektir. Yine de, hükümet o bölgede konut komplekslerinin inşası için izin verdiği için bu yeni bir çatışma yarattı.

2) Toksik maddelerin popüler izlenmesi. Yerel bilgi üretimi de alternatif olarak kullanılmıştır. Belirli durumlarda, aslında, Quintero Puchuncaví'de yapılan çevre çalışmaları şirketler tarafından ödenmiştir. Bu nedenle, insanlar bu çalışmaların kontaminasyon seviyelerine güvenmezler veya bahsettikleri toksik maddelerde bulunurlar.
Bu ihtilafta çevre adaleti sizce sağlandı mı?:Hayır
Neden? Kısaca açıklayınız:Mahkemeler EJ lehine olmasına rağmen, bu, tedbiri başaramadıkları için daha ahlaki bir zaferdi. 2014 yılında devlet tarafından işlenen çevre ve sosyal kurtarma planına dahil edilen önlemlerin çoğu uygulanmamıştır. Dört termoelektrik bitkinin hiçbiri decarbonizasyon planı ile kapatılmamıştır. Petcoke tesisinin genişlemesi veya madencilik için tuzdan arındırma tesisleri gibi yeni endüstriyel projeler gelmeye devam ediyor.
Referanslar ve belgeler
İlgili yasa ve mevzuat - ihtilafla ilişkili hukukî metinler

[47] Judgment on oil spill 2014
[click to view]

Judicial resolution, 2019
[click to view]

Judicial resolution, 2019.
[click to view]

Comisión Especial Investigadora. (2019).

«Informe comisión especial Investigadora

sobre causas de alta contaminación ambiental,

especialmente en Concón, Quintero y

Punchuncaví, y responsabilidades en ejecución

del plan de descontaminación».
[click to view]

Instituto Nacional de Derechos Humanos

(INDH). (2018). Informe Misión de Observación

Zona de Quintero y Puchuncaví. 11 al 13 de

septiembre de 2018.
[click to view]

Appeal for the protection of the fundamental rights of children against the Ministry of Health. Presented by the Ombudsman for Children (46)
[click to view]

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/08/24/nube-toxica-en-quintero-greenpeace-lo-cataloga-como-el-chernobil-chileno-y-gobierno-paraliza-fuentes-contaminantes/
[click to view]

Judgment on oil spill 2014
[click to view]

Appeal for the protection of the fundamental rights of children against the Ministry of Health. Presented by the Ombudsman for Children
[click to view]

Comisión Especial Investigadora. (2019). «Informe comisión especial Investigadora sobre causas de alta contaminación ambiental, especialmente en Concón, Quintero y Punchuncaví, y responsabilidades en ejecución del plan de descontaminación».
[click to view]

Wikileaks AESGener Venanas
[click to view]

Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). (2018). Informe Misión de Observación Zona de Quintero y Puchuncaví. 11 al 13 de

septiembre de 2018.
[click to view]

Referanslar - ihtilafla ilgili makale, kitap…

[14] Legaspi, Efrén. (2019). "Etnografías y tecnocrácia en Zona de Sacrificio". Cuadernos Médico Sociales. Vol 59 (2) 41-59.
[click to view]

[15] Ramirez, Hernán. (2019). "Las acciones del Ministerio de Salud ante la inexistencia de una Norma de Calidad Primaria de Arsénico Respirable en Chile Cuadernos Médico Sociales". Vol 59 (2).
[click to view]

[16] Arellano-Escudero, Nelson. (2017). «Arsénico sobre Puchuncaví: metabolismo de la minería y sufrimiento ambiental»(RIVAR) 3(10):71-91.
[click to view]

[17] Bolados García, Paola. (2016).«Conflictos socio ambientales / territoriales y el surgimiento de identidades post neoliberales (Valparaíso-Chile ) Izquierdas 31:102-29.
[click to view]

[18] Bolados García, Paola y Alejandra Sánchez Cuevas. (2017). «Una ecología política feminista en construcción: El caso de las “Mujeres de zonas de sacrificio en resistencia”, Región de Valparaíso, Chile». Psicoperspectivas 16(2):33- 42.
[click to view]

[19] Buschmann, Josefina y Daniela Jacob. (2012). «Arqueología de una controversia: El Centro Industrial de Ventanas».
[click to view]

[20] Carmona, J. y Jaimes, M. (2015). «Desigualdad ambiental y desigualdad comunicacional. Lasportadas de el Mercurio de Valparaíso sobre el derrame de petróleo en la bahía de Quitero». Cuadernos.info, (36), 71-87.
[click to view]

[21] Fuenzalida, Manuel y Rodolfo Quiroz. (2012). «La dimensión espacial de los conflictos ambientales en Chile». Polis 31.
[click to view]

[22] Ginocchio, R. (2000). «Effects of a copper smelter on a grassland community in the Puchancaví Valley, Chile». Chemosphere 41:15-23.
[click to view]

[23] González, I., A. Neaman, P. Rubio, y A. Cortés. (2014). «Spatial distribution of copper and pH in soils affected by intensive industrial activities in Puchuncaví and Quintero, central Chile». Journal of Soil Science and Plant Nutrition 14(4):943-53.
[click to view]

[24] González M., Sergio y Enrique Bergqvist A. (1986). «Evdencias de Contaminación con metales pesados en un sector del secano costero de la V región». Agricultura Técnica (Chile) 46(3):299-306.
[click to view]

[25] Gregori, Ida De, Edwar Fuentes, Mariela Rojas, Hugo Pinochet, y Martine Potin-Gautier. (2003). «Monitoring of copper, arsenic and antimony levels in agricultural soils impacted and non-impacted by mining activities, from three regions in Chile». Journal of Environmental Monitoring 5(2):287-95.
[click to view]

[26] Guajardo M., Alberto y Reinalina Chavarri M. (2018). Análisis Caso Quintero-Puchuncavi: Una mirada desde la Sostenibilidad. Santiago: Facultad Economía y Negocios. Departamento de Administración. Observatorio de Sostenibilidad. Universidad de Chile. (26)
[click to view]

[27] Jamett Rojas, Jaime. (2011). ORD.: No 1448 / Informa Análisis de Metales en polvo y suelos a Colegios en Punchuncaví. Valparaíso (27)
[click to view]

[28] Ladrón de Guevara, Kay Bergamini, Ricardo Irarrázabal Sánchez, y Piroska Ángel Hernández. (2018). «Conflicto ambiental en Ventanas : Análisis desde una perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia». (28)
[click to view]

[29] Malman, Sanford; Francisco Sabatini, y Guillermo Geisse. (1995). «El trasfondo socioeconomico del conflicto ambiental de Puchuncavi». Ambiente y Desarrollo. Vol XI

N° 4: 49 - 58. (29)
[click to view]

[30] Neaman, Alexander, et al. (2018). «Suelo, polvo domici-liario y vegetales cultivados en la zona como medios de exposición humana a elementos traza en la comuna de Puchuncaví» (30)
[click to view]

[31] PGS Chile. (2016). Contaminación de suelos en las comunas Quintero y Punchuncaví. Región de Valparaíso. Santiago. (31)
[click to view]

[32] Sabatini, Francisco y Francisco Mena. (1995). «Las chimeneas y los bailes “chinos” de Puchuncaví». Ambiente y desarrollo XI(3):52-59.(32)
[click to view]

[33] Sabatini, Francisco, Francisco Mena, y Patricio Vergara. (1996). «Otra vuelta a la espiral: El conflicto ambiental de Puchuncaví bajo democracia ». Ambiente y desarrollo XII(4):30- 40. (33)
[click to view]

[34] Salgado, E et al. (2014). «Informe Final. Evaluación de riesgos parala salud de las personas y biota terrestre por la presencia de contaminantes en el área de influencia industrial y energética de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví». (34)
[click to view]

[35] Salmanighabeshi, Soroush et al. (2015). «Long-term assessment of ecological risk from deposition of elemental pollutants in the vicinity of the industrial area of Puchuncaví-Ventanas, central Chile». Science of the Total Environment 527-528:335-43. (35)
[click to view]

[36] Terrazas, S. et al. (2011). «Evaluación de los efectos en salud en escolares asistentes a la Escuela Básica La Greda». Departamento de Salud Pública. Escuela de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile. (36)
[click to view]

[37] Tironi M. (2014). «Hacia una política atmosférica: Químicos, afectos y cuidado en Puchuncaví». Revista Pléyade 14:165-89.(37)
[click to view]

[38] Tironi M. (2015). «Experimentos en visibilidad: 'Hombres verdes' y la producción de evidencia en Puchuncaví». Coloquio ISUC. (38)
[click to view]

[39] Vera, R., M. Puentes, R. Araya, P. Rojas, y A. Carvajal. (2012). «Mapa de corrosión atmosférica de Chile: resultados después de un año de exposición». Revista de la Construcción 12(22):61-72. (39)
[click to view]

[40] Berasaluce M et al (2019) Soil and indoor dust as environmental media of human exposure to As, Cd, Cu, and Pb near a copper smelter in Central Chile. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 54:156–162. (40)
[click to view]

Buschmann, Josefina y Daniela Jacob.

(2012). «Arqueología de una controversia: El

Centro Industrial de Ventanas».
[click to view]

Carmona, J. y Jaimes, M. (2015). «Desigualdad ambiental y desigualdad comunicacional. Lasportadas de el Mercurio de Valparaíso sobre el

derrame de petróleo en la bahía de Quitero».

Cuadernos.info, (36), 71-87.
[click to view]

Legaspi, Efrén. Etnografías y tecnocrácia en Zona de Sacrificio. Cuadernos Médico Sociales. Vol 59 (2). Junio 2019.
[click to view]

Arellano-Escudero, Nelson. (2017). «Arsénico sobre Puchuncaví: metabolismo de la minería y sufrimiento ambiental». Revista Iberoamericana de Viticultura,

Agroindustria y Ruralidad (RIVAR) 3(10):71-

91.
[click to view]

Bolados García, Paola. (2016). «Conflictos

socio-ambientales / territoriales y el surgimiento

de identidades post neoliberales (

Valparaíso-Chile ) Social and environmental

/ territorial conflicts and the emergence

of post». Izquierdas 31:102-29.
[click to view]

Bolados García, Paola y Alejandra Sánchez

Cuevas. (2017). «Una ecología política feminista

en construcción: El caso de las “Mujeres

de zonas de sacrificio en resistencia”, Región

de Valparaíso, Chile». Psicoperspectivas 16(2):33-

42.
[click to view]

Chiang, J. et al. (1985). «Determinación de

Cadmio, Cobre, Manganeso, Plomo, Hierro,

Cinc y Arsénico en Sedimento Atmosférico

en la zona de Quintero, V Región, Valparaíso,

Chile». Boletín de la Sociedad Chilena de Química

30(3):139-58.

Fuenzalida, Manuel y Rodolfo Quiroz.

(2012). «La dimensión espacial de los conflictos

ambientales en Chile». Polis 31.
[click to view]

González M., Sergio y Enrique Bergqvist A.

(1986). «Evdencias de Contaminación con

metales pesados en un sector del secano costero

de la V región». Agricultura Técnica (Chile)

46(3):299-306.
[click to view]

González, I., A. Neaman, P. Rubio, y A.

Cortés. (2014). «Spatial distribution of copper

and pH in soils affected by intensive industrial

activities in Puchuncaví and Quintero,

central Chile». Journal of Soil Science and Plant

Nutrition 14(4):943-53.
[click to view]

Malman, Sanford; Francisco Sabatini, y

Guillermo Geisse. (1995). «El trasfondosocioeconomico

del conflicto ambiental de

Puchuncavi». Ambiente y Desarrollo. Vol XI

N° 4: 49 - 58.

PGS Chile. (2016). Contaminación de suelos en

las comunas Quintero y Punchuncaví. Región de

Valparaíso. Santiago.
[click to view]

Salgado, E et al. (2014). «Informe Final.

Evaluación de riesgos parala salud de las personas

y biota terrestre por la presencia de

contaminantes en el área de influencia industrial

y energética de las comunas de Concón,

Quintero y Puchuncaví».
[click to view]

Terrazas, S. et al. (2011). «Evaluación de los

efectos en salud en escolares asistentes a la

Escuela Básica La Greda». Departamento de

Salud Pública. Escuela de Medicina Pontificia

Universidad Católica de Chile.

Tironi M. (2015). «Experimentos en visibilidad:

'Hombres verdes' y la producción de evidencia

en Puchuncaví». Coloquio ISUC.

Departamento de Economía Ambiental.

(2018). Análisis General del Impacto Económico

y Social del Anteproyecto del Plan de Prevención y

Descontaminación Atmosférica de las comunas de

Concón, Quintero y Puchuncaví. Santiago

Ginocchio, R. (2000). «Effects of a copper

smelter on a grassland community in

the Puchancaví Valley, Chile». Chemosphere

41:15-23.
[click to view]

Gregori, Ida De, Edwar Fuentes, Mariela

Rojas, Hugo Pinochet, y Martine Potin-

Gautier. (2003). «Monitoring of copper, arsenic

and antimony levels in agricultural soils

impacted and non-impacted by mining activities,

from three regions in Chile». Journal of

Environmental Monitoring 5(2):287-95.
[click to view]

Guajardo M., Alberto y Reinalina

Chavarri M. (2018). Análisis Caso

Quintero-Puchuncavi: Una mirada desde la

Sostenibilidad. Santiago: Facultad Economía y

Negocios. Departamento de Administración.

Observatorio de Sostenibilidad. Universidad

de Chile.
[click to view]

Jamett Rojas, Jaime. (2011). ORD.: No

1448 / Informa Análisis de Metales en polvo

y suelos a Colegios en Punchuncaví.

Valparaíso
[click to view]

Ladrón de Guevara, Kay Bergamini, Ricardo

Irarrázabal Sánchez, y Piroska Ángel

Hernández. (2018). «Conflicto ambiental en

Ventanas : Análisis desde una perspectiva

de la Doctrina Social de la Iglesia».
[click to view]

Neaman, Alexander, et al. (2018). «Suelo,

polvo domici-liario y vegetales cultivados

en la zona como medios de exposición humana

a elementos traza en la comuna de

Puchuncaví»
[click to view]

Sabatini, Francisco y Francisco Mena.

(1995). «Las chimeneas y los bailes “chinos”

de Puchuncaví». Ambiente y desarrollo

XI(3):52-59.

Sabatini, Francisco, Francisco Mena, y Patricio

Vergara. (1996). «Otra vuelta a la espiral: El

conflicto ambiental de Puchuncaví bajo democracia

». Ambiente y desarrollo XII(4):30-

40.

Salmanighabeshi, Soroush et al. (2015).

«Long-term assessment of ecological risk

from deposition of elemental pollutants

in the vicinity of the industrial area of

Puchuncaví-Ventanas, central Chile». Science

of the Total Environment 527-528:335-43.
[click to view]

Tironi M. (2014). «Hacia una política atmosférica:

Químicos, afectos y cuidado

en Puchuncaví». Revista Pléyade 14:165-89.

Vera, R., M. Puentes, R. Araya, P. Rojas, y

A. Carvajal. (2012). «Mapa de corrosión atmosférica

de Chile: resultados después de un

año de exposición». Revista de la Construcción

12(22):61-72.

Defensoría de la Niñez. (2019) “Afectación de niños, niñas y adolescentes por contaminación en Quintero y Puchuncaví”.
[click to view]

Berasaluce et All (2019) "Soil and indoor dust as environmental media of human exposure to As, Cd, Cu, and Pb near a copper smelter in central Chile" Journal of Trace Elements in Medicine and Biology Volume 54, July 2019, Pages 156-162
[click to view]

Lillo et All. (2019) "Multidecadal environmental pollution in a mega-industrial area in central Chile registered by tree-rings". Science of The Total Environment 696:133915
[click to view]

Berasaluce M et al (2019) Soil and indoor dust as environmental media of human exposure to As, Cd, Cu, and Pb near a copper smelter in Central Chile. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 54:156–162.
[click to view]

Ramirez, Hernán. Las acciones del Ministerio de Salud ante la inexistencia de una Norma de Calidad Primaria de Arsénico Respirable en Chile Cuadernos Médico Sociales. Vol 59 (2). Junio 2019.
[click to view]

Instituto de Fomento Pesquero (IFOP). (2016). "Determinación de los impactos en los recursos hidrobiológicos y en los ecosistemas marinos presentes en el área de influencia del derrame de hidrocarburo de Bahía Quintero, V Región".
[click to view]

[1] Legaspi, E. ‘El aire está malo’: Living with toxics in a Chilean sacrifice zone. Feb 28, 2020.
[click to view]

[2] Chile: Supreme Court Hears Massive Air Pollution Case
[click to view]

[3] Nube tóxica en Quintero: Greenpeace lo cataloga como el “Chernóbil chileno” y gobierno paraliza fuentes contaminantes
[click to view]

[4] Tevy. F Arsénico: ¿Porqué son los niños los más vulnerables? 21 Feb. 2020
[click to view]

[5] Bio Bio Chile. Habitantes de Quintero y Puchuncaví piden restringir funcionamiento de empresas en cordón industrial
[click to view]

[6] Wikileaks AESGener Venanas
[click to view]

[7] La Tercera. Quintero Puchuncaví: Zona de Sacrificio
[click to view]

[8] El Mostrador. Corte de Valparaíso se desmarca de contaminación en Quintero-Puchuncaví y deja en tierra de nadie casos de intoxicación masiva
[click to view]

[9] Metilcloroformo, el contaminante prohibido en Chile y gran parte del mundo que apareció en Quintero y Puchuncaví. The Clinic
[click to view]

[10] CNN Chile “Hombres verdes” de Enami también piden justicia: “Evidentemente hay cuasidelito de homicidio”
[click to view]

[11] Soy Chile. Hablan las viudas de “Los hombres verdes” contaminados en Ventanas
[click to view]

[12] Seafood exceed 23 times the permitted arsenic concentration
[click to view]

[13] Intoxicaciones escuela La Greda
[click to view]

[41] Vecinos de Quintero y Puchuncaví piden restringir funcionamiento de empresas en cordón industrial por coronavirus
[click to view]

Chile: Supreme Court Hears Massive Air Pollution Case
[click to view]

Larsson, N. The brutal reality of life inside one of the world's most polluted cities. 24 Feb 2020

Tevy. F Arsénico: ¿Porqué son los niños los más vulnerables? 21 Feb. 2020 (4)
[click to view]

Bio Bio Chile. Habitantes de Quintero y Puchuncaví piden restringir funcionamiento de empresas en cordón industrial (5)
[click to view]

INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) Quintero-Puchuncaví: INDH presenta recurso solicitando nuevo plan de descontaminación y monitoreo permanente de salud de población (6)
[click to view]

La Tercera. Quintero Puchuncaví: Zona de Sacrificio (6)
[click to view]

El Mostrador. Corte de Valparaíso se desmarca de contaminación en Quintero-Puchuncaví y deja en tierra de nadie casos de intoxicación masiva
[click to view]

Legaspi, E. ‘El aire está malo’: Living with toxics in a Chilean sacrifice zone. Feb 28, 2020. (1)
[click to view]

Metilcloroformo, el contaminante prohibido en Chile y gran parte del mundo que apareció en Quintero y Puchuncaví. The Clinic
[click to view]

CNN Chile “Hombres verdes” de Enami también piden justicia: “Evidentemente hay cuasidelito de homicidio”
[click to view]

Soy Chile. Hablan las viudas de “Los hombres verdes” contaminados en Ventanas
[click to view]

Oil spills
[click to view]

Tribuna Popular 66: Crisis ambiental Quintero Puchuncaví (Radio Program)
[click to view]

Seafood exceed 23 times the permitted arsenic concentration
[click to view]

Intoxicaciones escuela La Greda
[click to view]

Vecinos de Quintero y Puchuncaví piden restringir funcionamiento de empresas en cordón industrial por coronavirus (41)
[click to view]

İlgili görseller (fotoğraflar, videolar) - ihtilafla ilgili fotoğraf ve video linkleri

[42] CHAO Carbón- Campaigns against Chilean Sacrifice Zones
[click to view]

[43] Informe Especial. Edición especial Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví
[click to view]

[44] TV report Hombres Verdes
[click to view]

[45] Documentary Hombres Verdes
[click to view]

CHAO Carbón- Campaigns against Chilean Sacrifice Zones
[click to view]

Informe Especial. Edición especial Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví
[click to view]

TV report Hombres Verdes
[click to view]

Documentary Hombres Verdes
[click to view]

Diğer belgeler

Industrial Complex Source: La Tercera
[click to view]

Diğer yorumlar:Interamerican Çevre Savunma Derneği'nden (AIDA) Florencia Ortúzar, “Günün sonunda sanayi insan sağlığı üzerinden tercih ediliyor”.

Park, Bakır İşleme Tesisi'nin inşası sırasında Quintero Körfezi'ni ziyaret eden Batı Alman Ekonomik İşbirliği Bakanı Walter Scheel tarafından yankılanan bir fikir olan “gelişmiş” ülkelerin saflarına başlamak için ekonomik büyümenin motoru olması gerekiyordu. : “Şili az gelişmiş bir ülke değil, kalkınmaya yönelik tüm ulus” dedi. Ancak bu gelişme her ne pahasına olursa olsun.
Ek bilgiler
Son güncelleme30/03/2020
İhtilaf no:5006
Yorumlar
Legal notice / Aviso legal
We use cookies for statistical purposes and to improve our services. By clicking "Accept cookies" you consent to place cookies when visiting the website. For more information, and to find out how to change the configuration of cookies, please read our cookie policy. Utilizamos cookies para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar "Accept cookies" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en más información.