Last update:
2022-06-06

Xúquer viu platform, Valencia, Spain

Launched in 2003 by political, environmental, citizen and trade union organizations with claims for an ecological flow, revision of the Xúquer River's Hydrologic Plan, and stopping water transfer to the Vinalopó River.Description:

El río Júcar (Xúquer) se nutre del acuífero sobre-explotado de la Mancha (en Albacete). Aparece en el EJAtlas por el conflicto de la central nuclear de Cofrents, y podría aparecer por la "pantanada de Tous",  la inundación que el 20 de octubre de 1982 afectó a la cuenca baja del río debido a la rotura de la presa de Tous. El río desemboca en la Albufera, donde hay también otros conflictos socio-ambientales. La Albufera está irremediablemente ligada al futuro del río, ya que el Júcar representa más del 80% de las aportaciones a la Albufera y, sin un buen estado del río, será imposible el buen estado de la Albufera. En esta ficha describimos el movimiento social que  desde el año 2003 defiende con éxito el agua del río y su caudal ecológico contra los intentos de trasvase. Son distintos colectivos los que defienden un río vivo, un  Xúquer Viu, al  «poner de manifiesto la fragilidad de nuestras masas de agua y la necesidad de estar vigilantes ante todas las agresiones que por intereses económicos ponen en peligro el futuro del Xúquer y  de la Albufera».  

See more
Basic Data
Name of conflict:Xúquer viu platform, Valencia, Spain
Country:Spain
State or province:Valencia
Location of conflict:Algemesí, Alginet, Cullera, Fortaleny, L’Alcúdia, Sueca & Sumacàrcer.
Accuracy of locationMEDIUM (Regional level)
Source of Conflict
Type of conflict. 1st level:Water Management
Type of conflict. 2nd level:Wetlands and coastal zone management
Nuclear power plants
Dams and water distribution conflicts
Specific commodities:Water
Project Details and Actors
Project details

La plataforma Xúquer Viu (el río Júcar Vive, en castellano) fue creada en 2003 con el fin de recuperar el río Júcar reivindicando un caudal ecológico más elevado en el tramo final del río (de Antella al mar) y la reconsideración del trasvase Júcar-Vinalopó. La plataforma, que forma parte de la Fundación Nueva Cultura del Agua se ha posicionado también en contra de los trasvases entre cuencas, y muy en especia del Trasvase del Ebro incluido en el Plan Hidrológico Nacional que fue derogado en 2004. Hay ya un trasvase Júcar-Vinalopó (desde cerca de la desembocadura, el Azud de la Marquesa) y actualmente otro intento de trasvase del Júcar a Almería.

See more
Level of Investment for the conflictive project430,000,000
Type of populationSemi-urban
Affected Population:300,000
Start of the conflict:2003
Relevant government actors:Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio de la Transición Ecológica
Generalitat (Valencia)
Confederación Hidrográfica del Júcar
Environmental justice organizations (and other supporters) and their websites, if available:Xúquer viu. http://www.xuquerviu.cat/Quisom/PXV-quisom.html

Fundació Nova Cultura de l'Aigua.
Conflict & Mobilization
IntensityHIGH (widespread, mass mobilization, violence, arrests, etc...)
Reaction stageIn REACTION to the implementation (during construction or operation)
Groups mobilizing:Farmers
Local ejos
Local government/political parties
Social movements
Trade unions
Women
Local scientists/professionals
Fisher people
Forms of mobilization:Artistic and creative actions (eg guerilla theatre, murals)
Creation of alternative reports/knowledge
Development of a network/collective action
Development of alternative proposals
Involvement of national and international NGOs
Lawsuits, court cases, judicial activism
Media based activism/alternative media
Official complaint letters and petitions
Public campaigns
Street protest/marches
Arguments for the rights of mother nature
Appeals/recourse to economic valuation of the environment
Impacts
Environmental ImpactsVisible: Biodiversity loss (wildlife, agro-diversity), Surface water pollution / Decreasing water (physico-chemical, biological) quality, Groundwater pollution or depletion, Large-scale disturbance of hydro and geological systems, Reduced ecological / hydrological connectivity
Other Environmental impactsDebate on the minimum "ecological flow"
Other Health impactshttps://www.riberaexpress.es/2013/02/22/xuquer-viu-aposta-per-utilitzar-laigua-superficial-del-xuquer-en-lloc-dels-aquifers-contaminats/
Socio-economical ImpactsPotential: Loss of livelihood, Loss of landscape/sense of place, Violations of human rights, Loss of traditional knowledge/practices/cultures, Other socio-economic impacts
Outcome
Project StatusIn operation
Conflict outcome / response:New legislation
Technical solutions to improve resource supply/quality/distribution
Application of existing regulations
Project cancelled
Proposal and development of alternatives:MANIFEST D'ANTELLA “NO A LA VENDA D’AIGUA DEL XÚQUER CAP ALMERIA”. Maig 2022.

El riu Xúquer ha sigut sempre el riu valencià per excel·lència. Durant molts segles, ha sigut un vertader riu, orgullós i colèric, però també lleial, com són els nostres rius. Ha alimentat una agricultura llegendària de tarongerars, hortes i arrossars. Ha mantingut l’Albufera sana i plena de vida, i ha arribat a Cullera net, fertilitzant la mar i renovant l’arena de les platges.
Però ara el Xúquer és un riu sobreexplotat, al que li han pegat tants mossos en els últims anys que va aproximant-se a la seua mort, sense que les administracions responsables facen res per impedir-ho, sinó tot el contrari, propiciant noves agressions.

Fa pocs anys volgueren donar-li el colp de gràcia al Xúquer mitjançant un transvasament al Vinalopó des de Cortes de Pallàs per endur-se tots els anys 80 hm3. La reacció decidida de la societat valenciana i de la comarca de la Ribera va canviar el punt de presa d’aigua al final del riu, a l’assut de la Marquesa, i va condicionar que els transvasaments foren a sobrants del riu, encara que ara, aprofitant la proposta de la Sèquia Reial, volen aigua per al Vinalopó des d’Alarcón, a 300 km de la desembocadura. No anem a consentir-lo. Estarem atents.

Recentment hem pogut conèixer que es vol posar en marxa una operació de cessió de drets d’ús d’aigua de la Séquia Reial del Xúquer en favor de la societat Aguas de Almeria, S.A. Segons la premsa es tractaria d’enviar 10 hm3 anuals durant 5 anys. Un total de 50 hm3, el que és un transvasament en tota regla.

Aquesta venda d’aigua es planteja en una situació de sobreexplotació del Xúquer. Segons el Pla Hidrològic, el sistema Xúquer té en l’actualitat un dèficit de 250 hm3/any per atendre drets d’aigua legalment reconeguts. I el mateix pla afegeix que com a conseqüència de la disminució de recursos derivats del CC el dèficit serà superior a 300 hm3/any.

El Pla Hidrològic ha agreujat encara més la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental, que és la principal responsable del declivi del Xúquer en les últimes dècades. La Confederació ha optat per mantindre i ampliar les assignacions que superen la recàrrega natural de l’aqüífer.

Per altra banda els cabals ecològics per al Xúquer són insuficients, ja que les modificacions proposades no arriben a compensar la pèrdua de cabals provocats per la modernització de regadius. Especialment preocupant és la situació del cabal en els trams d’Antella, Sueca, Cullera i la desembocadura.

I mentre estem lluitant per augmentar les assignacions a l’Albufera, altres pensen en vendre la nostra aigua.

Volem manifestar el nostre suport als llauradors valencians, al camp valencià, que sabem per les dificultats que travessa, però que és necessari si volem una alimentació de qualitat amb productes de proximitat. Sabem que una agricultura respectuosa amb el medi ambient és compatible amb la recuperació dels nostres rius, aqüífers i zones humides, perquè aixina ha sigut durant moltes dècades.

Davant tot allò expressat anteriorment i donada la gravetat de la proposta de transvasar aigua del Xúquer cap Almeria, acordem:

1- Exigir al Ministeri de Transició Ecològica i de Repte Demogràfic, a la Direcció General de l’Aigua depenent d’eixe Ministeri i a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que no autoritze cap cessió de drets d’aigua de les assignacions per als regadius tradicionals de la Sèquia Reial del Xúquer, cap Almeria ni per a cap altra finalitat, que no siga del reg agrícola o per atendre a finalitats ambientals del Xúquer o de l’Albufera.

2- Exigir al Consell de la Generalitat Valenciana, que s’opose de manera ferma a aquesta operació de venda i transvasament d’aigua del Xúquer, des de la presa d’Alarcó, cap a Almeria.

3- Exigir al Ministeri de Transició Ecològica i de Repte Demogràfic que declare en mal estat la massa d’aigua subterrània Manxa Oriental i procedisca a posar en marxa totes les mesures necessàries per revertir la seua situació actual de sobreexplotació i els impactes negatius sobre els cabals base del riu Xúquer; i, que revertisca la substitució de bombeigs de la Manxa Oriental.

4- Comprometre’ns a treballar activament per la defensa i recuperació dels nostres rius, zones humides, aqüífers i els seus ecosistemes associats, oposant-nos a qualsevol acció que vaja en el seu perjudici. Igualment a participar en quantes mobilitzacions i activitats es convoquen des de la societat civil amb aquest objectiu.
Do you consider this an environmental justice success? Was environmental justice served?:Not Sure
Briefly explain:The transfer of water from the Xúquer to the Vinalopó was done and now another threats remain. There was a very succesful public reaction in 2003 with the creation of a permanent powerful platform, Xúquer Viu, with many different collective members active for 20 years.
Sources & Materials
Juridical relevant texts related to the conflict (laws, legislations, EIAs, etc)

Directiva 2000/60/CE [Directiva Marco del Agua]

Real Decreto 595/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. [Disposición derogada]. Publicado en: «BOE» núm. 169, de 12/07/2014.

References to published books, academic articles, movies or published documentaries

El conflicto del trasvase Júcar-Vinalopó. Vol. 16 Nueva Cultura del Agua. Por Graciela Ferrer Matvieychuc , Antonio Estevan Estevan , Francesc La Roca i Cervigón. Fundación Nueva Cultura del Agua, 2006. ISBN 8488949790, 9788488949790 168 p.

Lista de actividades de la organización Xúquer Viu.
[click to view]

(3) 21 de maig de 2010. Article de Graciela Ferrer a Levante. 15-05-10. El transvasament Xúquer-Vinalopó: la casa pel sostre.
[click to view]

(2)Centenars de persones es concentraren a Antella contra la venda d’aigua del Xúquer cap Almeria. 29/05/2022
[click to view]

(4) Graciela Ferrer, 2014.Plan-Protocolo: un mal tándem para el Júcar, L’Albufera y La Ribera. La Generalitat y el Gobierno apuestan por contentar al lobby del agua alicantino frente la necesidad de garantizar la recuperación del río Xúquer.
[click to view]

(7) La Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., autoriza el trasvase de 18,8 hm3 a través de la conducción Júcar- Vinalopó (23/5/2022).
[click to view]

Related media links to videos, campaigns, social network

Graciela Ferrer de Xúquer Viu, compara el nou Pla de Conca amb la Directiva Marc de l'Aigua
[click to view]

(1) 18 Maig 2022. Xúquer viu convoca una concentración en Antella contra la venta de agua a Almería.
[click to view]

(5) El colectivo Xúquer Viu lleva el Plan del Júcar ante la justicia europea por incumplir la DMA. 04/11/2014 EUROPA PRESS
[click to view]

(6) El Pla Hidrològic del Xúquer aprovat suposa un retrocés respecte a l’esborrany que es va sotmetre a informació pública.12/05/2022
[click to view]

Other comments:ORGANITZACIONS QUE DONEN SUPORT A LES CONCENTRACIONS CONTRA EL TRANSVASAMENT DEL XÚQUER CAP ALMERIA (Maig 2022).
Acció Ecologista – Agró
ACEM Ecologistas de la Manchuela de Cuenca y Albacete
AEMS – Ríos con Vida
CCOO – PV
Ecologistes en Acció del País Valencià
Escola Valenciana
Fundació Nova Cultura de l’Aigua
GECEN
Intersindical Valenciana
La Ribera en Bici – Ecologistes en Acció
Associació Mitja Galta
Pense pensions dignes de Sueca
Per l’Horta
Plataforma Albaida. Net
SEO/BirdLife
UGT – PV
Unió de Llauradors i Ramaders
Xúquer Viu
Meta information
Contributor:JMA & Marina Requena
Last update06/06/2022
Conflict ID:6034
Comments
Legal notice / Aviso legal
We use cookies for statistical purposes and to improve our services. By clicking "Accept cookies" you consent to place cookies when visiting the website. For more information, and to find out how to change the configuration of cookies, please read our cookie policy. Utilizamos cookies para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar "Accept cookies" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en más información.